Προστασία δεδομένων

© Getty Images/sarayut

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς.

Όπως κάθε οργανισμός, είναι απαραίτητο και για εμάς να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσένα, για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σου αλλά και για λόγους εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό της, να σε ενημερώσει για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, τι κάνουμε με αυτά, πως τα φροντίζουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, τις επιλογές που έχεις, αναφορικά με την επεξεργασία τους και φυσικά για τα δικαιώματα σου. Να είσαι βέβαιος/η ότι θα χειριζόμαστε τις πληροφορίες αυτές πάντοτε με κατάλληλο τρόπο και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για την συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που λαμβάνει χώρα μέσω της ιστοσελίδας μας, www.griechenland.ahk.de, εφαρμογή έχει η ειδική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Ιστοσελίδας που βρίσκεται αναρτημένη εκεί.  

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι όροι «Επιμελητήριο», «εμείς», «εμάς», «δικό μας»  αναφέρονται στον οργανισμό με την επωνυμία Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με  τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Δορυλαίου 10-12, Τ.Κ. 11521,
Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα
Τηλ.: 210 6419000,
φαξ: 210 64 45 175,
email: dataprotection(at)ahk.com.gr
www.griechenland.ahk.de/gr

II. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά ευρύς και περιλαμβάνει κάθε πληροφορία η οποία σε αφορά. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως είναι το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, στοιχεία πληρωμών, στοιχεία που αφορούν την εργασία σου κ.ο.κ.

2. Έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;

Κατά βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των χρηστών των Μελών μας, των Πελατών μας και οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος απευθύνεται στο Επιμελητήριο με κάποιο συγκεκριμένο αίτημα, μόνον εφόσον και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να διαχειριστούμε τις σχέσεις με τα Μέλη μας, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα που λαμβάνουμε κλπ. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρηστών της ιστοσελίδας, στηρίζεται κατά κανόνα στη συγκατάθεσή τους. Εξαιρετικά, δεν στηριζόμαστε στην συγκατάθεση, στις περιπτώσεις που η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσης καθίσταται αδύνατη λόγω αντικειμενικών περιστάσεων και εφόσον η επεξεργασία επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία, χωρίς προηγουμένως να σε έχουμε ενημερώσει και μόνον αφού έχουμε λάβει, όπου αυτή απαιτείται, τη συγκατάθεσή σου.

Είναι απαραίτητο να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσένα, για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σου αλλά και για λόγους λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και για τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε παρέχονται κατωτέρω.

Πράξη επεξεργασίας

Γιατί τα ζητάμε;

Ποια δεδομένα;

Νομική βάση

Εγγραφή Μελών και διαχείριση της σχέσης Μέλους

Για να σε εγγράψουμε ως Μέλος ή την εταιρεία στην οποία εργάζεσαι, για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη μεταξύ μας σχέση και να σου προσφέρουμε τα προνόμια που απολαμβάνουν τα Μέλη του Επιμελητηρίου.

 • Όνομα, Επώνυμο,
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση εργασίας)
 • Θέση που έχει το Πρόσωπο Επικοινωνίας στο Μέλος, νομικό πρόσωπο
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • ΑΦΜ
 • Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών

 

 • Εκπλήρωση της σύμβασης μέλους ή λήψη μέτρων για τη σύναψή της
 • Συμμόρφωση προς έννομες μας υποχρεώσεις
 • Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε τις συναλλακτικές μας σχέσεις

Επεξεργασία δεδομένων πελατών του Επιμελητηρίου

Για να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, στους πελάτες μας, να συμμορφωνόμαστε προς τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει η νομοθεσία και να διατηρούμε σχέσεις με τους πελάτες μας

 • Όνομα, Επώνυμο,
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση εργασίας)
 • Θέση που έχει το Πρόσωπο Επικοινωνίας στον πελάτη, νομικό πρόσωπο
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών
 • Εκπλήρωση της σύμβασης ή λήψη μέτρων για τη σύναψη σύμβασης
 • Συμμόρφωση προς έννομες μας υποχρεώσεις
 • Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε συναλλακτικές σχέσεις με τους πελάτες μας

Διοργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου

 • Για να επεξεργαστούμε τη δήλωση συμμετοχής σου στην Εκδήλωση και να επικοινωνούμε μαζί σου σχετικά με αυτήν, για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, που πηγάζουν από το νόμο και για να τεκμηριώνουμε, καταγράφουμε και να προβάλλουμε τη δραστηριότητά μας μέσω φωτογραφιών ή/και βίντεο.
 • Για να σε ενημερώνουμε για παρόμοιες εκδηλώσεις, στις οποίες εμπλέκεται το Επιμελητήριο, και που ενδεχομένως θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις

 

 • Όνομα, Επώνυμο,
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση εργασίας)
 • Εταιρεία
 • Θέση που έχει ο συμμετέχων στην εταιρεία, νομικό πρόσωπο
 • Φωτογραφίες και βίντεο από την εκάστοτε εκδήλωση, που σε απεικονίζουν
 • Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών

 

 

 • Εκπλήρωση της σύμβασης ή λήψη μέτρων για τη σύναψη σύμβασης
 • Συμμόρφωση προς έννομες μας υποχρεώσεις
 • Η συγκατάθεσή σου, όπου αυτή σου έχει ζητηθεί
 • Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να τεκμηριώνουμε, καταγράφουμε και να προβάλλουμε τη δραστηριότητά του Επιμελητηρίου

Διαχείριση συμμετοχών σε σεμινάρια κι εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Για να επεξεργαστούμε τη δήλωση συμμετοχής σου στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σου σχετικά με αυτό
 • Για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, που πηγάζουν από το νόμο
 • Για να τεκμηριώνουμε, καταγράφουμε και να προβάλλουμε τη δραστηριότητά μας μέσω φωτογραφιών ή/και βίντεο.
 • Για να απαντάμε σε ερωτήματα και να παρέχουμε πληροφορίες για θέματα εκπαίδευσης
 • Για να δημιουργούμε  λογαριασμούς χρηστών  στην ιστοσελίδα www.dual.com.gr
 • Για να πραγματοποιούμε μαθήματα, διαλέξεις και εξετάσεις
 • Για να σε ενημερώνουμε για παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία διοργανώνει ή συνδιοργανώνει  το Επιμελητήριο, και που ενδεχομένως θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις

 

 • Όνομα, Επώνυμο,
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση εργασίας)
 • Ηλικία
 • Γένος
 • Στοιχεία ταυτοποίησης (ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)
 • Εταιρεία όπου εργάζεσαι
 • Θέση που έχεις στην εταιρεία, νομικό πρόσωπο
 • Φωτογραφίες και βίντεο από το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που σε απεικονίζουν
 • Στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών

 

 • Εκπλήρωση της σύμβασης ή λήψη μέτρων για τη σύναψη σύμβασης
 • Συμμόρφωση προς έννομες μας υποχρεώσεις
 • Η συγκατάθεσή σου, όπου αυτή σου έχει ζητηθεί
 • Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να τεκμηριώνουμε, να καταγράφουμε και να προβάλλουμε τη δραστηριότητά του Επιμελητηρίου

Διαχείριση και αποστολή Newsletter

Για να σε ενημερώνουμε εν γένει για τις δράσεις και τα νέα του Επιμελητηρίου.

 

 • Εταιρεία
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Τηλέφωνο
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Η συγκατάθεση σου με την εγγραφή στο newsletter ή μέσω της δήλωσης σου ότι επιθυμείς να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Επιμελητηρίου

Περισσότερες πληροφορίες

Συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσένα πάντοτε κι αποκλειστικά εφόσον συντρέχει μια από τις νομικές βάσεις επεξεργασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σου για σκοπούς που είναι ασύμβατοι με αυτούς που αναφέρονται σε αυτήν την Ειδοποίηση, χωρίς προηγουμένως να σε έχουμε ειδοποιήσει και να έχουμε ζητήσει, όπου αυτό απαιτείται, την συγκατάθεσή σου.

Επίσης, δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μελών, ή εργαζομένων σε μέλη του Επιμελητηρίου

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο, συλλέγει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων των Μελών του, καθώς και προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που εργάζονται σε νομικά πρόσωπα-Μέλη του, όπως είναι τα πρόσωπα επικοινωνίας για θέματα μάρκετινγκ, εκδηλώσεων, διοίκησης, λογιστηρίου κ.ο.κ. τα οποία τα Μέλη έχουν υποδείξει (εφεξής Πρόσωπο Επικοινωνίας). Η επεξεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη Σύμβαση Μέλους, μεταξύ του Επιμελητηρίου και του Μέλους, το οποίο εκπροσωπεί το εκάστοτε Πρόσωπο Επικοινωνίας

Στα πλαίσια αυτά το Επιμελητήριο συλλέγει κι επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα:

(i) Όνομα, Επώνυμο
(ii) Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση εργασίας)
(iii) Θέση που έχει το Πρόσωπο Επικοινωνίας στο Μέλος, νομικό πρόσωπο
(iv) Στοιχεία ταυτοποίησης (ΑΔΤ, Διαβατηρίου)
(v) Κατά περίπτωση: Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ) και στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών

Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με ηλεκτρονικά αλλά και χειροκίνητα μέσα. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνουμε τα ανά περίπτωση, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων είναι:

α) Η εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του Μέλους ή του προσώπου επικοινωνίας, σε σχέση με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο της παρούσης (άρθρο 6, παρ.1 εδ. β του ΓΚΠΔ)
β) Η συμμόρφωση προς έννομες υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου (άρθρο 6, παρ.1 εδ. γ του ΓΚΠΔ)
γ) Ειδικά, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε Προσώπου Επικοινωνίας, νομικού προσώπου Μέλους του Επιμελητηρίου, αυτή μπορεί να στηρίζεται στην επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε συναλλακτική σχέση με το νομικό πρόσωπο-Μέλος μας (Άρθρο 6, παρ.1, εδ. στ του ΓΚΠΔ).

Στην περίπτωση που δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα ή αυτά του Προσώπου Επικοινωνίας για Μέλη-νομικά πρόσωπα, δεν θα μπορεί να συναφθεί ή/και να εκπληρωθεί η μεταξύ μας σύμβαση.

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα ή αυτά των Προσώπων Επικοινωνίας νομικών προσώπων για τους εξής σκοπούς:

(i) Για τους σκοπούς της εγγραφής ως Μέλους και για τη διαχείριση των σχέσεων Επιμελητηρίου-Μέλους
(ii) Για την παροχή των, με την ιδιότητα του Μέλους, συνδεδεμένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των δεδομένων των προσώπων επικοινωνίας στον κατάλογο/υπηρεσία Μελών
(iii) Για την περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων σε συνεργαζόμενους με το Επιμελητήριο φορείς κι εταιρείες για την δημιουργία νέων επαγγελματικών σχέσεων
(iv) Για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο (όπως π.χ. η αποστολή Newsletter, προσκλήσεις σε συναφείς εκδηλώσεις, αποστολή ερωτηματολογίων) κλπ. παρέχοντας ωστόσο πάντοτε τη δυνατότητα να διαγραφείς από την εν λόγω υπηρεσία (Unsubscribe). Οι αποστολές αυτές, μπορεί να λαμβάνουν χώρα, τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω ταχυδρομείου.
(v) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου, που πηγάζουν από το νόμο

Οι ανωτέρω περιγραφόμενοι σκοποί, προσδιορίζονται ως «Συμβατικές Υποχρεώσεις».

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα των Μελών μας και των Προσώπων Επικοινωνίας νομικών προσώπων-Μελών μας, διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, για την επίτευξη των σκοπών για τα οποία αρχικά συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, τηρούμε τις εξής προθεσμίες:

α) Για τις Συμβατικές Υποχρεώσεις μας και τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα για τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επεκτάσεων της) καθώς και διάστημα 10 ετών από τη λήξη της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι για την θεμελίωση νομικών αξιώσεων, ερωτημάτων των αρμοδίων αρχών και τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις νόμων ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

β) Για τους σκοπούς μάρκετινγκ, που αναφέρονται στην προηγηθείσα παράγραφο 3 iv, τα προσωπικά δεδομένα των Προσώπων Επικοινωνίας, διατηρούνται για το διάστημα ισχύος της Σύμβασης μεταξύ του Μέλους στο οποίο εργάζεται το πρόσωπο επικοινωνίας και του Επιμελητηρίου καθώς και δια διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της Σύμβασης.

5. Αποδέκτες των δεδομένων

Θα  καταστήσουμε διαθέσιμο τον κατάλογο των Μελών μας συμπεριλαμβανομένων των Προσώπων Επικοινωνίας των νομικών προσώπων Μελών μας, στα Μέλη του Επιμελητηρίου και σε τρίτους και φορείς για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου IV.A.3.


Β. Συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών του Επιμελητηρίου

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο, συλλέγει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων των πελατών του φυσικών προσώπων καθώς και προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που εργάζονται σε νομικά πρόσωπα-πελάτες του (εφεξής Πρόσωπο Επικοινωνίας), όπως είναι τα πρόσωπα επικοινωνίας για θέματα μάρκετινγκ, εκδηλώσεων, διοίκησης, λογιστηρίου κ.ο.κ.. Η επεξεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση που συνάπτεται, μεταξύ του Επιμελητηρίου και του πελάτη ή του νομικού προσώπου το οποίο εκπροσωπεί το εκάστοτε Πρόσωπο Επικοινωνίας

Στα πλαίσια αυτά το Επιμελητήριο συλλέγει κι επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα:

(i) Όνομα, Επώνυμο
(ii) Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση εργασίας)
(iii) Θέση που έχει το Πρόσωπο Επικοινωνίας στο Μέλος, νομικό πρόσωπο
(iv) Στοιχεία ταυτοποίησης (ΑΔΤ, Διαβατηρίου)
(v) Κατά περίπτωση: Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ) και στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών

Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με ηλεκτρονικά αλλά και χειροκίνητα μέσα. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνουμε τα ανά περίπτωση, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων είναι:

α) Η εκτέλεση σύμβασης σε σχέση με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο της παρούσης (άρθρο 6, παρ.1 εδ. β του ΓΚΠΔ)
β) Η συμμόρφωση προς έννομες υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου (άρθρο 6, παρ.1 εδ. γ του ΓΚΠΔ)
γ)  Ειδικά, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε Προσώπου Επικοινωνίας, νομικού προσώπου πελάτη του Επιμελητηρίου, αυτή μπορεί να στηρίζεται στην επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε συναλλακτική σχέση με το νομικό πρόσωπο-πελάτη μας (Άρθρο 6, παρ.1, εδ. στ του ΓΚΠΔ).

Στην περίπτωση που δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα ή αυτά του Προσώπου Επικοινωνίας για πελάτη-νομικά πρόσωπα, δεν θα μπορεί να συναφθεί ή/και να εκπληρωθεί η μεταξύ μας σύμβαση.

3.  Σκοπός της επεξεργασίας

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα ή αυτά των Προσώπων Επικοινωνίας νομικών προσώπων για τους εξής σκοπούς:

(i) Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και την παροχή των συμβατικών συμφωνηθέντων παροχών, συμπεριλαμβανομένων της έγερσης πιθανών αξιώσεων σε σχέση με τη σύμβαση
(ii) Για τη διαχείριση παραπόνων και διενέξεων σε σχέση με τη σύμβαση
(iii) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου, που πηγάζουν από το νόμο

Οι σκοποί i-iii προσδιορίζονται ως «Συμβατικές Υποχρεώσεις».

(iv) Για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο (όπως π.χ. η αποστολή Newsletter, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, αποστολή ερωτηματολογίων) κλπ. παρέχοντας ωστόσο πάντοτε τη δυνατότητα να διαγραφείς από την εν λόγω υπηρεσία (Unsubscribe). Οι αποστολές αυτές, μπορεί να λαμβάνουν χώρα, τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω ταχυδρομείου.

Οι ανωτέρω, υπό iv περιγραφόμενοι σκοποί, προσδιορίζονται ως «Σκοποί Μάρκετινγκ».

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και των Προσώπων Επικοινωνίας νομικών προσώπων-πελατών μας, διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, για την επίτευξη των σκοπών για τα οποία αρχικά συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, τηρούμε τις εξής προθεσμίες:

α) Για τις Συμβατικές Υποχρεώσεις μας και τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα για τη χρονική διάρκεια της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επεκτάσεων της) καθώς και διάστημα 10 ετών από τη λήξη της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι για την θεμελίωση νομικών αξιώσεων, ερωτημάτων των αρμοδίων αρχών και τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις νόμων, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
β) Για τους σκοπούς μάρκετινγκ, που αναφέρονται στην προηγηθείσα παράγραφο 3, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του Επιμελητηρίου που είναι φυσικά πρόσωπα και των Προσώπων Επικοινωνίας, διατηρούνται για το διάστημα ισχύος της συμβατικής σχέσης μεταξύ του πελάτη φυσικού προσώπου ή του πελάτη στον οποίο εργάζεται το Πρόσωπο Επικοινωνίας και του Επιμελητηρίου καθώς και δια διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της Σύμβασης.

5.  Αποδέκτες των δεδομένων

Τα δεδομένα σου γνωστοποιούνται σε τρίτους, εφόσον και στον βαθμό που αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα και οριζόμενα στην Ενότητα V. 


Γ. Συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο, συλλέγει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων των φυσικών προσώπων που εγγράφονται, δηλώνουν συμμετοχή και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το Επιμελητήριο.

Στα πλαίσια αυτά το Επιμελητήριο συλλέγει κι επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα:

(i) Όνομα, Επώνυμο
(ii) Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση εργασίας)
(iii) Εταιρεία
(iv) Θέση που έχει ο συμμετέχων στην εταιρεία, νομικό πρόσωπο
(v) Φωτογραφίες και βίντεο από την εκάστοτε εκδήλωση, που σε απεικονίζουν
(vi) ΑΔΤ, Διαβατηρίου
(vii) Κατά περίπτωση: Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ) και στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών

Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με ηλεκτρονικά αλλά και χειροκίνητα μέσα. Ειδικά όσον αφορά τις φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνονται στις εκδηλώσεις, αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ και καθίστανται διαθέσιμα, μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου (με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα), τους λογαριασμούς που το Επιμελητήριο διατηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι π.χ. LinkedIn, facebook, twitter κλπ., ενώ χρησιμοποιούνται σε δελτία τύπου και στο Newsletter του Επιμελητηρίου.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνουμε τα ανά περίπτωση, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

2.  Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων είναι:

α) Η εκτέλεση σύμβασης σε σχέση με την συμμετοχή σου στην εκάστοτε εκδήλωση (άρθρο 6, παρ.1 εδ. β του ΓΚΠΔ)
β) Η συμμόρφωση προς έννομες υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου (άρθρο 6, παρ.1 εδ. γ του ΓΚΠΔ), όπου αυτό απαιτείται (π.χ. φορολογική νομοθεσία για την έκδοση φορολογικών παραστατικών).
γ) Ειδικά, ως προς την επεξεργασία των φωτογραφικών ή/και βίντεο, αυτή μπορεί να στηρίζεται στη συγκατάθεσή σου, όπου στην έχουμε ζητήσει (Άρθρο 6, παρ.1, εδ. α του ΓΚΠΔ) ή
δ) Στην επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, για να τεκμηριώνουμε, καταγράφουμε και να προβάλλουμε τη δραστηριότητά του Επιμελητηρίου (Άρθρο 6, παρ.1, εδ. στ του ΓΚΠΔ).

3.  Σκοπός της επεξεργασίας

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

(i) Για να επεξεργαστούμε τη δήλωση συμμετοχής σου στην Εκδήλωση και να επικοινωνούμε μαζί σου σχετικά με αυτήν
(ii) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Επιμελητηρίου, που πηγάζουν από το νόμο
(iii) Για να τεκμηριώνει, καταγράφει και να προβάλλει τη δραστηριότητά του μέσω φωτογραφιών ή/και βίντεο
(iv) Για να σε ενημερώνει για συναφείς εκδηλώσεις, τις οποίες οργανώνει ή συνδιοργανώνει το Επιμελητήριο και που ενδεχομένως θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις

4.  Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα σου, διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, για την επίτευξη των σκοπών για τα οποία αρχικά συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, για τις Συμβατικές Υποχρεώσεις μας και τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για διάστημα δέκα (10) ετών από τη λήξη της εκάστοτε εκδήλωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι για την θεμελίωση νομικών αξιώσεων, ερωτημάτων των αρμοδίων αρχών και τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις νόμων, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

5.  Αποδέκτες των δεδομένων

Θα  καταστήσουμε διαθέσιμο τον κατάλογο των συμμετεχόντων στην εκάστοτε εκδήλωση, σε Μέλη του Επιμελητηρίου και σε τρίτους, υπό τον όρο ότι συμμετέχουν στην εκδήλωση καθώς και σε εμπλεκόμενους φορείς όταν πρόκειται για εκδηλώσεις  που διοργανώνονται στο πλαίσιο εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και επιχειρηματικών αποστολών.

Παράλληλα, το οπτικοακουστικό υλικό από την εκάστοτε εκδήλωση μπορεί να καθίσταται διαθέσιμο από το Επιμελητήριο σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και χωρίς τοπικό ή χρονικό περιορισμό στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου.


Δ. Συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων σε σεμινάρια κι εκπαιδευτικά προγράμματα του Επιμελητηρίου

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο, συλλέγει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων των φυσικών προσώπων που εγγράφονται, δηλώνουν συμμετοχή και συμμετέχουν σε σεμινάρια κι εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το Επιμελητήριο.

Στα πλαίσια αυτά το Επιμελητήριο συλλέγει κι επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα που σε αφορούν:

(i) Όνομα, Επώνυμο,
(ii) Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση εργασίας)
(iii) Ηλικία
(iv) Γένος
(v) Στοιχεία ταυτοποίησης (ΑΔΤ, ΑΜΚΑ)
(vi) Εταιρεία όπου εργάζεσαι
(vii) Θέση που έχεις στην εταιρεία, νομικό πρόσωπο
(viii) Φωτογραφίες και βίντεο από το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που σε απεικονίζουν
(ix) Κατά περίπτωση: Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΥΟ) και στοιχεία πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών

Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με ηλεκτρονικά αλλά και χειροκίνητα μέσα. Ειδικά όσον αφορά τις φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνονται σε σεμινάρια κι εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και το σχετικό μαγνητοσκοπημένο υλικό, αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ και καθίστανται διαθέσιμα, μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου, τους λογαριασμούς που το Επιμελητήριο διατηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι π.χ. LinkedIn, facebook, twitter κλπ., ενώ χρησιμοποιούνται σε δελτία τύπου και στο Newsletter του Επιμελητηρίου.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνουμε τα ανά περίπτωση, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων είναι:

α) Η εκτέλεση σύμβασης σε σχέση με την συμμετοχή σου στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο (άρθρο 6, παρ.1 εδ. β του ΓΚΠΔ)
β) Η συμμόρφωση προς έννομες υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου (άρθρο 6, παρ.1 εδ. γ του ΓΚΠΔ), όπου αυτό απαιτείται (π.χ. φορολογική νομοθεσία για την έκδοση φορολογικών παραστατικών).
γ) Ειδικά, ως προς την επεξεργασία των φωτογραφικών ή/και βίντεο, αυτή μπορεί να στηρίζεται στη συγκατάθεσή σου, όπου στην έχουμε ζητήσει (Άρθρο 6, παρ.1, εδ. α του ΓΚΠΔ) ή 
δ) Στην επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, για να τεκμηριώνουμε, καταγράφουμε και να προβάλλουμε τη δραστηριότητά του Επιμελητηρίου (Άρθρο 6, παρ.1, εδ. στ του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

(i) Για να επεξεργάζεται τη δήλωση συμμετοχής σου στο εκάστοτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να επικοινωνούμε μαζί σου σχετικά με αυτό
(ii) Για να απαντά σε ερωτήματα και να παρέχει πληροφορίες για θέματα εκπαίδευσης που ζητήθηκαν μέσω email ή τηλεφωνικά ή προσωπικά
(iii) Για να δημιουργεί  λογαριασμούς μαθητών και εκπαιδευτικών  στην ιστοσελίδα www.dual.com.gr
(iv) Για να πραγματοποιεί μαθήματα, να παραδίδει διαλέξεις και να οργανώνει εξετάσεις
(v) Για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, που πηγάζουν από το νόμο
(vi) Για να τεκμηριώνει, καταγράφει και να προβάλλει τη δραστηριότητά του.
(vii) Για να σε ενημερώνει για συναφείς εκδηλώσεις, στις οποίες εμπλέκεται το Επιμελητήριο και που ενδεχομένως θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα σου, διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, για την επίτευξη των σκοπών για τα οποία αρχικά συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, για τη συμμετοχή στα σεμινάρια και στα εκπαιδευτικά προγράμματά μας, και τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για διάστημα δέκα (10) ετών από τη λήξη του εκάστοτε σεμιναρίου ή/και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι για την θεμελίωση νομικών αξιώσεων, ερωτημάτων των αρμοδίων αρχών και τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις νόμων ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

5. Αποδέκτες των δεδομένων

Θα  καταστήσουμε διαθέσιμο τον κατάλογο των συμμετεχόντων στο εκάστοτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας, σε Μέλη του Επιμελητηρίου και σε τρίτους, υπό τον όρο ότι συμμετέχουν στο σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και σε εμπλεκόμενους φορείς όταν πρόκειται για σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα  που διοργανώνονται στο πλαίσιο εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και επιχειρηματικών αποστολών.

Παράλληλα, το οπτικοακουστικό υλικό από το εκάστοτε σεμινάριο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να καθίσταται διαθέσιμο από το Επιμελητήριο σε τρίτους, με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και χωρίς τοπικό ή χρονικό περιορισμό στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου.


Ε. Newsletter / Αποστολή ενημερωτικού υλικού

1. Περιγραφή και Έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στη φόρμα μας υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφείς σε ένα δωρεάν Newsletter για να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα νέα και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου.

Σε αυτή τη διαδικασία, κατά την εγγραφή στο Newsletter, τα δεδομένα τα οποία εισάγονται στα πεδία που έχουν ενσωματωμένη μια  μάσκα εισαγωγής iFrame, διαβιβάζονται στον από εμάς προσληφθέντα πάροχο λογισιμικού e-mail μάρκετινγκ.

Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Εταιρεία
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Τηλέφωνο

Εκτός από αυτά, συλλέγονται και τα εξής δεδομένα κατά την εγγραφή:

 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβάνεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής η συγκατάθεσή σου και γίνεται παραπομπή σου στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Στα πλαίσια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την αποστολή των Newsletter, δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σου σε τρίτους, με εξαίρεση τον πάροχο λογισμικού e-mail μάρκετινγκ. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του Newsletter.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή σου στο Newsletter είναι η συγκατάθεση σου (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

Εφόσον η αποστολή του Newsletter λαμβάνει χώρα σε στοιχεία που έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων μας, στα πλαίσια της ιδιότητας του παραλήπτη ως μέλους του επιμελητηρίου, η νομική βάση είναι η εκτέλεση σύμβασης (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η συλλογή των δεδομένων του χρήστη γίνεται, για να επιτυγχάνεται η παράδοση του Newsletter.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελλέγησαν. Η διεύθυνση e-mail σου παραμένει αποθηκευμένη για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή σου στο Newsletter.

Στην περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων στα αρχεία επίσκεψης (logfiles) αυτό λαμβάνει χώρα, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών. Η περαιτέρω αποθήκευσή τους είναι πιθανή. Σε αυτή τη περίπτωση οι διευθύνσεις ΙΡ των χρηστών διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με τον  ανακαλούντα χρήστη.

5. Newsletter - Tracking

Για την βελτιστοποίηση του προσφερόμενου Newsletter λειτουργούμε προσωποποιημένη παρακολούθηση του Newsletter (Newsletter-Tracking). Στα πλαίσια αυτά συλλέγουμε παράλληλα με τη διεύθυνση e-mail τις κινήσεις που συνδέονται με/προέρχονται από την αποστολή του Newsletter και ειδικότερα τα κλικ που κάνει ο χρήστης.

6. Δικαίωμα εναντίωσης

Η συνδρομή στο Newsletter μπορεί να τερματιστεί από τον εμπλεκόμενο χρήστη ανά πάσα στιγμή. Προς αυτό το σκοπό υπάρχει σε κάθε Newsletter σχετικός σύνδεσμος. Εναλλακτικά μπορείς να μας στείλεις e-mail στην εξής διεύθυνση e-mail: dataprotection(at)ahk.com.gr

V. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Α.  Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων εντός του Επιμελητηρίου

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέραμε παραπάνω. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του προσωπικού μας.

Β. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε συνδεδεμένους με εμάς φορείς

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με άλλους, συνδεδεμένους με το Επιμελητήριο φορείς, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Γ. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε έμπιστους εξωτερικούς παρόχους

Όπως κάθε οργανισμός, χρησιμοποιούμε κι εμείς ενίοτε, τρίτους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας αποτελεσματικότερα και προκειμένου να εξασφαλίζουμε με συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα τρίτα προς εμάς μέρη θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα.

Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη τα οποία επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα για λογαριασμό μας, διεξάγουμε προηγουμένως ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την διαφύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με αυτούς τους παρόχους, παρακολουθούμε την απόδοσή τους (όπως και αυτή των εγκεκριμένων υπεργολάβων τους), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου παραμένουν ασφαλή.

Οποιοσδήποτε τρίτος προς εμάς πάροχος υπηρεσιών, λαμβάνει από εμάς εντολές για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, το κάνει αυτό μόνον:

 • για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε κι εμείς να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα (όπως αναφέρονται παραπάνω)
 • εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι μας και
 • σύμφωνα με τους τρόπους που εμείς του υποδεικνύουμε και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, όπως έχουν κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτής της Πολιτικής είναι οι εξής:

CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Γερμανία, Tηλ: 0049 4402 97390-00, info@cleverreach.com, www.cleverreach.com

Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας: 

coding. powerful. systems. CPS GmbH, Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 13/5, 13355 Berlin, Tel.: 0049 (0) 30 200 954 90, Fax: 0049 (0) 30 200 954 929, email: info@cps-it.de, Website: https://www.cps-it.de/

D. Αποδέκτες των δεδομένων

Για την εκπλήρωση των Συμβατικών μας Υποχρεώσεων καθώς και των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σου, στους εξής αποδέκτες, πάντοτε εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

α) Παρόχους υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης στους τομείς του λογιστηρίου, διοίκησης, νομικής, ασφάλισης, πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογίας
β) Οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου, των οποίων το δικαίωμα απόκτησης πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα, προβλέπεται ρητά από τη κείμενη νομοθεσία

γ) Παρόχους υπηρεσιών για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών (μάρκετινγκ)

Επειδή ενδέχεται να αλλάξουμε πάροχο ή να προσθέσουμε κάποιον νέον, στον κατάλογο αυτών που χρησιμοποιούμε, θα ενημερώσουμε τη παρούσα Πολιτική σχετικά, μόλις αυτό συμβεί.

Λοιποί τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ελεγκτές, νομικοί σύμβουλοι, και πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενδέχεται επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα κατά την παροχή υπηρεσιών προς εμάς.

E. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων για κανονιστικούς και/ή νομικούς σκοπούς 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε κανονιστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

Όταν λαμβάνουμε αίτημα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, ελέγχουμε πάντοτε ότι ο φορέας που υποβάλλει το σχετικό αίτημα χρειάζεται πράγματι να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά των σχετικών δεδομένων.

ΣΤ. Διαβίβαση των προσωπικών σου δεδομένων εκτός Ελλάδος

Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σου δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο οποίος απαρτίζεται από τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία) χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση σου.

VI. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καθώς εδρεύουμε στην Ελλάδα, όπου έχουν εφαρμογή οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να σε ενημερώσουμε για την νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων. Στις ενότητες που προηγήθηκαν αναφέρονται οι επιμέρους νομικές βάσεις, κατά περίπτωση. Ωστόσο καλό είναι να γνωρίζεις ότι γενικά στηριζόμαστε πάντοτε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Στη συγκατάθεσή σου, εφόσον στην έχουμε ζητήσει (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α του ΓΚΠΔ). Μπορείς να την ανακαλέσεις οποτεδήποτε αλλά αυτή η ανάκληση, δεν θίγει την νομιμότητα οποιασδήποτε πράξης επεξεργασίας που έγινε πριν από την ανάκλησή της.
 • Για να εκτελέσουμε σύμβαση στην οποία είσαι μέρος ή για να λάβουμε μέτρα για να συνάψουμε σύμβαση, μετά από δικό σου αίτημα (άρθρο 6 παρ.1 εδ. β του ΓΚΠΔ)
 • Για να συμμορφωθούμε με υποχρέωση που μας επιβάλλει κάποιος νόμος και προκειμένου να επιλύουμε δικαστικές διαφορές, να αντιμετωπίζουμε αξιώσεις εναντίον μας και να εξασκούμε τα δικαιώματά μας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. γ του ΓΚΠΔ)
 • Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ώστε να λειτουργούμε έναν αποδοτικό οργανισμό και να διευκολύνουμε τις συναλλαγές μας, χωρίς ποτέ τα συμφέροντά μας αυτά, να αποβαίνουν σε βάρος του πρωτεύοντος συμφέροντος σου στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 6 παρ.1 εδ. στ του ΓΚΠΔ). Ως «έννομα συμφέροντά μας» νοούνται τα δικαιώματά μας να διεξάγουμε επιτυχή, αποτελεσματική και ασφαλή δραστηριότητα προς όφελος όλων των προσώπων που διατηρούν συμφέροντα στο Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σου δεδομένα στηριζόμενοι σε περισσότερες νομικές βάσεις, ανάλογα με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

VII. ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Εάν δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα, ενδέχεται:

(i) να μην είμαστε σε θέση να καταρτίσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση ή να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, από τη μεταξύ μας σύμβαση. Αυτή θα είναι για παράδειγμα η περίπτωση, εάν μας ζητήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, να εγγραφείς ως μέλος.
(ii) να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα που μας υποβάλλεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ή να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σου.
(iii) να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε προς την ισχύουσα νομοθεσία.

VIII. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που σε αφορούν, αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουμε να λάβουμε τέτοια μέτρα στο μέλλον, θα φροντίσουμε να σε ενημερώσουμε πριν από την οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. 

IX. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

1. Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό τα χρειαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα σου, διαγράφονται ή κλειδώνονται μόλις εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο συνελλέγησαν και αποθηκεύτηκαν. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση, δεν αποκλείεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μακρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων θα λάβει χώρα και όταν κάποια από τις εφαρμοστέες περιόδους διατήρησης των δεδομένων παρέλθει, εκτός και αν υπάρχει υποχρέωση για την περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στην οποία προβαίνουμε:

 • Στηρίζεται στη συγκατάθεσή σου, θα τηρούμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό, αυτή παραμένει ισχυρή, (σημείωσε ότι μπορείς να ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή).
 • Είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης ή γίνεται στα πλαίσια προετοιμασιών για τη σύναψή της, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό διαρκεί αυτή η σχέση και αφού λήξει η μεταξύ μας σχέση, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική, εφαρμοστέα νομοθεσία, εφόσον και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο.
 • Γίνεται για την επιδίωξη νόμιμων συμφερόντων μας, (όπως π.χ. για να διευκολύνουμε τη μεταξύ μας συνεργασία) θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό είναι απαραίτητο για να πετύχουμε αυτά.
 • Γίνεται επειδή το επιβάλλει διάταξη νόμου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό ορίζει αυτή η διάταξη.

  2. Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα ασφαλή

Θα χειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο και θα τα κρατάμε ασφαλή. Για να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και φροντίζουμε για την τήρησή τους. Λαμβάνουμε πειθαρχικά μέτρα σε βάρους του προσωπικού και των συνεργατών μας όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα παραμένουν ασφαλή.

X. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

Είναι σημαντικό, οι πληροφορίες που τηρούμε για εσένα στα αρχεία μας, να είναι επίκαιρες και ακριβείς. Εάν κάποιο στοιχείο που σε αφορά, αλλάξει, σε παρακαλούμε να μας ενημερώσεις.

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων ή επιθυμείς να εξασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στα εξής στοιχεία:

Δορυλαίου 10-12, Τ.Κ. 11521,
Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα
Τηλ.: 210 6419000,
φαξ: 210 64 45 175,
email: dataprotection(at)ahk.com.gr
www.griechenland.ahk.de/gr

Εντός ορισμένων ορίων που θέτει η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχεις τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης

Να ζητήσεις να μάθεις από εμάς τι είδους προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσένα, για ποιους σκοπούς, σε ποιους τα κοινοποιούμε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους καθώς και να λάβεις αντίγραφό τους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, κλπ.

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Να μας ζητήσεις να διορθώσουμε τυχόν προσωπικά σου δεδομένα που τηρούμε και είναι ανακριβή ή να μας ζητήσεις να τα συμπληρώσουμε εφόσον είναι ελλιπή.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Να μας ζητήσεις να περιορίσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 • Δικαίωμα φορητότητας

Να ζητήσεις να λάβεις τα προσωπικά δεδομένα που σε αφορούν και μας έχεις παράσχει, σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή (π.χ. excel, .pdf), εφόσον η επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε στηρίζεται είτε στη συγκατάθεσή σου είτε στην εκτέλεση σύμβασης και υπό τον όρο ότι η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα κατά κάποιον συγκεκριμένο τρόπο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 • Δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα

Να μας ζητήσεις να υπόκεισαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα και να ζητήσεις να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση.

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Εφόσον στηριζόμαστε στη συγκατάθεσή σου, έχεις δικαίωμα να την ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, η ανάκληση δεν θα θίξει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.

 • Δικαίωμα διαγραφής

Να μας ζητήσεις να διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Περιορισμοί των δικαιωμάτων ανάκλησης της συγκατάθεσης ή διαγραφής των δεδομένων σου, ειδικά για φωτογραφίες και βίντεο που σε απεικονίζουν κι έχουν ληφθεί σε εκδηλώσεις, σεμινάρια ή εκπαιδεύσεις που διοργανώνει το Επιμελητήριο, σημείωσε τα εξής:

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ή η διαγραφή των δεδομένων σου, να είναι περιορισμένα κατά περιεχόμενο ή χρόνο ή ακόμα και να αποκλείονται, ιδίως στην περίπτωση ήδη τυπωθέντων και παραδοθέντων εντύπων ή δημοσιεύσεων ή ήδη αποσταλθέντων εσωτερικών επικοινωνιών (καθότι σε αυτή τη περίπτωση είναι αδύνατη μια εκ των υστέρων διαγραφή). Εάν απεικονίζεσαι μαζί με άλλα πρόσωπα (όπως π.χ. στην περίπτωση φωτογραφίας που απεικονίζει μεγαλύτερο πλήθος), δεν υπάρχει υποχρέωση διαγραφής της φωτογραφίας, αλλά αρκεί το να σε καταστήσουμε μη αναγνωρίσιμο (π.χ. μέσω της θόλωσης). Θα λάβουμε επίσης υπόψη τα συμφέροντά σου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες τεχνολογίες και το κόστος υλοποίησης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει να λάβουμε.

Οι νομικές βάσεις για αυτούς τους περιορισμούς προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ και το εθνικό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και από τα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της πληροφόρησης.

XI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν έχεις κάποιο παράπονο για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

XII. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα φροντίζουμε να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ουσιαστική αλλαγή που αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα, ενθαρρύνοντας σε, να διαβάζεις για τις αλλαγές ώστε να είσαι ενήμερος/η.

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, έλαβε χώρα την 25.05.2023.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για εμάς.

Όπως κάθε οργανισμός, είναι απαραίτητο και για εμάς να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσένα, για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σου αλλά και για λόγους λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό της, να σε ενημερώσει για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, τι κάνουμε με αυτά, πως τα φροντίζουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, τις επιλογές που έχεις, αναφορικά με την επεξεργασία τους και φυσικά για τα δικαιώματα σου. Να είσαι βέβαιος/η ότι θα χειριζόμαστε τις πληροφορίες αυτές πάντοτε με κατάλληλο τρόπο και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οι όροι «Επιμελητήριο», «εμείς», «εμάς», «δικό μας»  αναφέρονται στον οργανισμό με την επωνυμία Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με  τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Δορυλαίου 10-12, Τ.Κ. 11521,
Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα
Τηλ.: 210 6419000,
φαξ: 210 64 45 175,
email: dataprotection(at)ahk.com.gr
www.griechenland.ahk.de/gr

II. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά ευρύς και περιλαμβάνει κάθε πληροφορία η οποία σε αφορά. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως είναι το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας σου, η διεύθυνση ΙΡ από την οποία συνδέεσαι κ.ο.κ.

2. Έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;

Κατά βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, μόνον εφόσον και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να προσφέρουμε μια λειτουργική ιστοσελίδα με λειτουργικό περιεχόμενο και υπηρεσίες. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρηστών της ιστοσελίδας, στηρίζεται κατά κανόνα στη συγκατάθεσή τους. Εξαιρετικά, δεν στηριζόμαστε στην συγκατάθεση, στις περιπτώσεις που η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσης καθίσταται αδύνατη λόγω αντικειμενικών περιστάσεων και εφόσον η επεξεργασία επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία, χωρίς προηγουμένως να σε έχουμε ενημερώσει και μόνον αφού έχουμε λάβει, όπου αυτή απαιτείται, τη συγκατάθεσή σου.

Είναι απαραίτητο να τηρούμε ορισμένες πληροφορίες για εσένα, για λόγους διαχείρισης των σχέσεων μας μαζί σου αλλά και για λόγους λειτουργίας του Επιμελητηρίου. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και για τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε παρέχονται κατωτέρω.

Πράξη επεξεργασίας

Γιατί τα ζητάμε;

Ποια δεδομένα;

Νομική βάση

Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων επίσκεψης (logfiles)

Για να καθίσταται δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή σου.

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του φυλλομετρητή (browser)και την έκδοσή του
 • Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • Τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP) του χρήστη
 • Την διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
 • Ιστοσελίδες, τις οποίες ανοίγει το σύστημα του χρήστη μέσα από την ιστοσελίδα μας

 

Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα

Χρήση cookies

Για να διευκολύνεται η χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες. Άλλωστε, ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των Cookies.

(1) fonts = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτώσουμε εκ νέου στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.


(2) fullcss = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτωθεί το αρχείο CSS  στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα

Newsletter

Για να επιτυγχάνεται η παράδοση του Newsletter.

 

 • Εταιρεία
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Τηλέφωνο
 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

 

 • Συγκατάθεση του χρήστη
 • Εκτέλεση σύμβασης (για Μέλη του Επιμελητηρίου)

Πεδίο επικοινωνίας και επικοινωνίας μέσω e-mail

Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα/λόγο επικοινωνίας.

 

Τα λοιπά δεδομένα χρησιμεύουν για σκοπούς αποτροπής της καταχρηστικής εκμετάλλευσης του σχετικού εντύπου επικοινωνίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων.

 

Δεδομένα που εισαγάγει ο χρήστης:

 • Εταιρεία
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Τηλέφωνο
 • Τυχόν πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης στο πεδίο ελεύθερου κειμένου με τίτλο «Το αίτημά σας».

 

Λοιπά δεδομένα:

 • Ημερομηνία και ώρα της αποστολής του αιτήματος
 • Χρησιμοποιηθείς φυλλομετρητής διαδικτύου (internet browser)
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Συγκατάθεση του χρήστη
 • Η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, να διατηρούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα επικοινωνίας
 • Η λήψη μέτρων για την σύναψη σύμβασης, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσένα πάντοτε κι αποκλειστικά εφόσον συντρέχει μια από τις νομικές βάσεις επεξεργασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σου για σκοπούς που είναι ασύμβατοι με αυτούς που αναφέρονται σε αυτήν την Ειδοποίηση, χωρίς προηγουμένως να σε έχουμε ειδοποιήσει και να έχουμε ζητήσει, όπου αυτό απαιτείται, την συγκατάθεσή σου.

Επίσης, δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

A. Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και δημιουργία αρχείων επίσκεψης (logfiles)

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σε κάθε επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, το πληροφοριακό σύστημά μας, καταγράφει αυτόματα, δεδομένα και πληροφορίας που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Κατά τη διαδικασία αυτή συλλέγονται τα εξής δεδομένα:

(i) Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του φυλλομετρητή (browser)και την έκδοσή του
(ii) Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
(iii) Τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISP) του χρήστη
(iv) Την διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
(v) Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης
(vi) Ιστοσελίδες, τις οποίες ανοίγει το σύστημα του χρήστη μέσα από την ιστοσελίδα μας

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης ΙΡ από το σύστημα μας είναι απαραίτητη έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας μας στον υπολογιστή του χρήστη. Συναφώς, η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη πρέπει να παραμείνει αποθηκευμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

Η αποθήκευση των αρχείων επίσκεψης (logfiles) λαμβάνει χώρα προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Επιπλέον τα εν λόγω δεδομένα μας χρησιμεύουν για την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και για την διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελλέγησαν. Στην περίπτωση της συλλογής των δεδομένων για την προσβασιμότητα/διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, αυτό συμβαίνει με τη λήξη της εκάστοτε συνεδρίας.

Στην περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων στα αρχεία επίσκεψης (logfiles) αυτό λαμβάνει χώρα, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών. Η περαιτέρω αποθήκευσή τους είναι πιθανή. Σε αυτή τη περίπτωση οι διευθύνσεις ΙΡ των χρηστών διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με τον  ανακαλούντα χρήστη.

5. Δυνατότητα εναντίωσης

Η συλλογή των δεδομένων για τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας προς τους χρήστες καθώς και η αποθήκευσή τους σε αρχεία επίσκεψης (logfiles) είναι υποχρεωτική. Έτσι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα εναντίωσης από πλευράς του χρήστη.


Β. Χρήση Cookies

1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε Cookies έτσι ώστε να κάνουμε την ιστοσελίδα μας φιλικότερη προς τους χρήστες. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν, να είναι ταυτοποιήσιμος ο καλών φυλλομετρητής (browser) ακόμα και μετά τη μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα. Ωστόσο σε αυτά τα πλαίσια δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα.

Στα cookies αποθηκεύονται και διαβιβάζονται τα εξής δεδομένα:

(1) fonts = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτώσουμε εκ νέου στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτωθεί το αρχείο CSS  στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

Μέγιστη διάρκεια ζωής των Cookies: 730 ημέρες

Επιπλέον χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας Cookies τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης των χρηστών.

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι χρήστες ενημερώνονται από ένα ενημερωτικό banner σχετικά με τη χρήση cookies για σκοπούς ανάλυσης και παραπέμπονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει επίσης ένδειξη για το πώς μπορεί να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Παρέχουμε αυτή την υπηρεσία μέσω του διαχειριστή συγκατάθεσης της εταιρείας Piwik PRO Analytics Suite.

Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ιστότοπού μας και του περιεχομένου του. Μέσω των cookies ανάλυσης μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και μπορούμε έτσι να βελτιστοποιούμε συνεχώς την προσφορά μας. Χρησιμοποιούμε cookies της εταιρείας Piwik PRO Analytics Suite:

_pk_id = Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των επισκεπτών και την αποθήκευση των διαφόρων χαρακτηριστικών τους. Χρόνος λήξης: 13 μήνες εάν τα cookies είναι αποδεκτά- χρόνος λήξης: 30 λεπτά εάν τα cookies απορρίπτονται.

_ppms_privacy = Αποθηκεύει τη συγκατάθεση του επισκέπτη για τη συλλογή και χρήση δεδομένων. Χρόνος λήξης: 365 ημέρες

_pk_ses = Δείχνει μια ενεργή συνεδρία του επισκέπτη. Χρόνος λήξης: 30 λεπτά

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της χρήσης των τεχνικά απαραίτητων Cookies είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε μια λειτουργική και αποδοτική ιστοσελίδα (Άρθρο 6, παρ. στ του ΓΚΠΔ).

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της χρήσης των Cookies που χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή αναλύσεων αποτελεί η συγκατάθεση του χρήστη (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Ο σκοπός χρήσης των τεχνικά απαραίτητων Cookies είναι η διευκόλυνση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση των Cookies. Για αυτές είναι απαραίτητο, ο φυλλομετρητής (browser) να αναγνωρίζεται ακόμα και μετά από μετάβαση σε άλλη σελίδα.

Για τις εξής εφαρμογές χρειαζόμαστε Cookies:

(1) fonts = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτώσουμε εκ νέου στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable τα οποία χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να φορτωθεί το αρχείο CSS  στο φυλλομετρητή (browser) τις γραμματοσειρές στα πλαίσια μιας ενημέρωσης.

Μέγιστη διάρκεια ζωής των Cookies: 730 ημέρες

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγουμε μέσα από τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων Cookies δεν χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προφίλ χρηστών.

Η χρήση των Cookies ανάλυσης λαμβάνει χώρα για τον σκοπό βελτίωσης της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων της. Μέσα από τα Cookies ανάλυσης λαμβάνουμε γνώση για το πως χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε σταθερά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

4.  Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και από αυτόν διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας. Ως εκ τούτου, ως χρήστης έχεις τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των Cookies. Μέσα από αλλαγή των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή διαδικτύου (internet browser) που χρησιμοποιείς, μπορείς να απενεργοποιήσεις ή να περιορίσεις τη διαβίβαση Cookies. Ήδη αποθηκευμένα Cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα και αυτοματοποιημένα. Εφόσον απενεργοποιήσεις τα Cookies για την ιστοσελίδα μας, δεν θα είναι δυνατή πια η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.


C. Newsletter

1.  Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφείτε σε ένα δωρεάν Newsletter. Σε αυτή τη διαδικασία, κατά την εγγραφή στο Newsletter, τα δεδομένα τα οποία εισάγονται στα πεδία που έχουν ενσωματωμένη μια  μάσκα εισαγωγής iFrame, διαβιβάζονται στον από εμάς προσληφθέντα πάροχο λογισιμικού e-mail μάρκετινγκ.

Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Εταιρεία
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Τηλέφωνο

Εκτός από αυτά, συλλέγονται και τα εξής δεδομένα κατά την εγγραφή:

 • Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβάνεται κατά τη διαδικασία της εγγραφής η συγκατάθεσή σας και γίνεται παραπομπή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Στα πλαίσια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την αποστολή των Newsletter, δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, με εξαίρεση τον πάροχο λογισιμικού e-mail μάρκετινγκ. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του Newsletter.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή του χρήστη στο Newsletter είναι η συγκατάθεση του χρήστη (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

Εφόσον η αποστολή του Newsletter λαμβάνει χώρα σε στοιχεία που έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων μας, στα πλαίσια της ιδιότητας του παραλήπτη ως μέλους του επιμελητηρίου, η νομική βάση είναι η εκτέλεση σύμβασης (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η συλλογή των δεδομένων του χρήστη γίνεται, για να επιτυγχάνεται η παράδοση του Newsletter.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελλέγησαν. Η διεύθυνση e-mail του χρήστη παραμένει αποθηκευμένη για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή του στο Newsletter.

Στην περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων στα αρχεία επίσκεψης (logfiles) αυτό λαμβάνει χώρα, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών. Η περαιτέρω αποθήκευσή τους είναι πιθανή. Σε αυτή τη περίπτωση οι διευθύνσεις ΙΡ των χρηστών διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με τον  ανακαλούντα χρήστη.

5. Newsletter - Tracking

Για την βελτιστοποίηση του προσφερόμενου Newsletter λειτουργούμε προσωποποιημένη παρακολούθηση του Newsletter (Newsletter-Tracking). Στα πλαίσια αυτά συλλέγουμε παράλληλα με τη διεύθυνση e-mail τις κινήσεις που συνδέονται με/προέρχονται από την αποστολή του Newsletter και ειδικότερα τα κλικ που κάνει ο χρήστης.

6. Δικαίωμα εναντίωσης

Η συνδρομή στο Newsletter μπορεί να τερματιστεί από τον εμπλεκόμενο χρήστη ανά πάσα στιγμή. Προς αυτό το σκοπό υπάρχει σε κάθε Newsletter σχετικός σύνδεσμος. Εναλλακτικά μπορείς να μας στείλεις e-mail στην εξής διεύθυνση e-mail: dataprotection@ahk.com.gr


D. Φόρμα επικοινωνίας και επικοινωνίας μέσω e-mail

 1. Περιγραφή κι έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει διαθέσιμο μια φόρμα επικοινωνίας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας. Εφόσον ένας χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή, τα  δεδομένα που εισάγονται στα πεδία που υπάρχουν στη φόρμα διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται.

Κατά κανόνα, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Εταιρεία
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Τηλέφωνο
 • Τυχόν πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης στο πεδίο ελεύθερου κειμένου με τίτλο «Το αίτημά σας».

Από τα ανωτέρω, μόνο τα πεδία «Όνομα», «e-mail» και «Το αίτημά σας» είναι υποχρεωτικά.

Κατά το χρόνο αποστολής της επικοινωνίας συλλέγονται παράλληλα και τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Ημερομηνία και ώρα της αποστολής του αιτήματος
 • Χρησιμοποιηθείς φυλλομετρητής διαδικτύου (internet browser)
 • Λειτουργικό σύστημα

Για την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβάνεται κατά τη διαδικασία αποστολής της επικοινωνίας σας η συγκατάθεσή σας και γίνεται παραπομπή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Εναλλακτικά είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί μας, μέσω της διαθέσιμης διεύθυνσης e-mail. Σε αυτή τη περίπτωση αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που αποστέλλονται με το e-mail.

Στα αυτά τα πλαίσια δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματος επικοινωνίας.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας

Νομική βάση για την συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση του χρήστη (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της αποστολής ενός e-mail είναι η επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας, για να διατηρούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα επικοινωνίας (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ του ΓΚΠΔ).

Εφόσον η αποστολή του e-mail από το χρήστη, αποσκοπεί στην σύναψη σύμβασης, τότε νομική βάση της επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων για την σύναψη σύμβασης (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β του ΓΚΠΔ).

3. Σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης στα σχετικά πεδία εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανταπόκριση στο αίτημα/λόγο επικοινωνίας. Στην περίπτωση αιτήματος επικοινωνίας μέσω e-mail προκύπτει και το έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των δεδομένων.

Τα λοιπά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία κατά την διαδικασία αποστολής του μηνύματος χρησιμεύουν για σκοπούς αποτροπής της καταχρηστικής εκμετάλλευσης του σχετικού εντύπου επικοινωνίας και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων.

4. Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συνελλέγησαν. Για τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στα πεδία του εντύπου επικοινωνίας καθώς κι εκείνα που εστάλησαν μέσω e-mail, αυτό συμβαίνει μόλις τερματιστεί η σχετική επικοινωνία/αλληλογραφία με το χρήστη. Η επικοινωνία/αλληλογραφία θεωρείται τερματισθείσα όταν προκύπτει από τις περιστάσεις ότι το σχετικό ζήτημα έχει επιλυθεί οριστικά.

Τα λοιπά δεδομένα που συνελλέγησαν κατά την διαδικασία αποστολής του μηνύματος διαγράφονται το αργότερο μετά από προθεσμία τριών (3) μηνών.

5. Δικαίωμα εναντίωσης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Εφόσον ο χρήστης επικοινωνεί μέσω e-mail με το Επιμελητήριο, τότε μπορεί ανά πάσα στιγμή να εναντιωθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων. Σε αυτή τη περίπτωση δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί η επικοινωνία/αλληλογραφία μαζί του.

Μπορείς να μας στείλεις την ανάκληση της συγκατάθεσης καθώς και την εναντίωσή σου στην αποθήκευση των προσωπικών σου δεδομένων, εγγράφως μέσω e-mail στην εξής διεύθυνση e-mail: dataprotection@ahk.com.gr

Σε αυτή την περίπτωση όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στα πλαίσια της επικοινωνίας μαζί μας, θα διαγραφούν.


Ε. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΙ ΕΜΠΙΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Α.  Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων εντός του Επιμελητηρίου

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέραμε παραπάνω. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του προσωπικού μας.

Β. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε συνδεδεμένους με εμάς φορείς

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με άλλους, συνδεδεμένους με το Επιμελητήριο φορείς, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Γ. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων σε έμπιστους εξωτερικούς παρόχους

Όπως κάθε οργανισμός, χρησιμοποιούμε κι εμείς ενίοτε, τρίτους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας αποτελεσματικότερα και προκειμένου να εξασφαλίζουμε με συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα τρίτα προς εμάς μέρη θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα.

Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη τα οποία επεξεργάζονται τα προσωπικά σου δεδομένα για λογαριασμό μας, διεξάγουμε προηγουμένως ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την διαφύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με αυτούς τους παρόχους, παρακολουθούμε την απόδοσή τους (όπως και αυτή των εγκεκριμένων υπεργολάβων τους), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου παραμένουν ασφαλή.

Οποιοσδήποτε τρίτος προς εμάς πάροχος υπηρεσιών, λαμβάνει από εμάς εντολές για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, το κάνει αυτό μόνον:

 • για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε κι εμείς να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα (όπως αναφέρονται παραπάνω)
 • εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι μας και
 • σύμφωνα με τους τρόπους που εμείς του υποδεικνύουμε και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, όπως έχουν κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτής της Πολιτικής είναι οι εξής:

 • η εταιρεία coding. powerful. systems. CPS GmbH, Gustav-Meyer-Allee 25, Gebäude 13/5, 13355 Berlin, Tel.: 0049 (0) 30 200 954 90, Fax: 0049 (0) 30 200 954 929, email: info@cps-it.de, Website: www.cps-it.de, που μας παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας μας

Επειδή ενδέχεται να αλλάξουμε πάροχο ή να προσθέσουμε κάποιον νέον, στον κατάλογο αυτών που χρησιμοποιούμε, θα σε ενημερώσουμε σχετικά, μόλις αυτό συμβεί.

Λοιποί τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ελεγκτές, νομικοί σύμβουλοι, συνεργάτες εύρεσης προσωπικού, πάροχοι υπηρεσιών μισθοδοσίας και πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενδέχεται επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα κατά την παροχή υπηρεσιών προς εμάς.

Δ. Κοινοποίηση των προσωπικών σου δεδομένων για κανονιστικούς και/ή νομικούς σκοπούς

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε κανονιστικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

Όταν λαμβάνουμε αίτημα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, ελέγχουμε πάντοτε ότι ο φορέας που υποβάλλει το σχετικό αίτημα χρειάζεται πράγματι να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη μεταφορά των σχετικών δεδομένων.

Ε. Διαχειριστής ιστοσελίδας

Στα πλαίσια της ανάθεσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, αυτά κοινοποιούνται στον πάροχο που έχει αναλάβει τη διαχείριση της ιστοσελίδας και τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης. Η σχέση αυτή έχει ρυθμιστεί συμβατικά.

Ζ. Εικονίδια κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (share buttons)

Γενικά σχόλια:

Τα social media Plugins έχουν ως αποτέλεσμα ο κάθε χρήστης μιας ιστοσελίδας να καταγράφεται αμέσως από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών και να καταγράφεται εν συνεχεία, η συμπεριφορά του κατά την περιήγηση. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και αν δεν ενεργοποιήσεις το εν λόγω πεδίο. Για να το αποτρέψεις αυτό χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Shariff. Εφόσον το πράξεις αυτό, η απευθείας επαφή σου με τον πάροχο της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης (social media) θα θεμελιωθεί μόνον αφού επιλέξεις/κλικάρεις το σχετικό εικονίδιο (share button). Εφόσον είσαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης ενός τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social media), αυτό θα συμβεί χωρίς να ανοίξει άλλο παράθυρο (Facebook und Google+). Στο Twitter εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop-up), στο οποίο μπορείς να επεξεργαστείς το κείμενο του tweet. Έτσι μπορείς να μοιράζεσαι το περιεχόμενό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να δημιουργούν πλήρες προφίλ περιήγησης για εσένα.

Facebook

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ΗΠΑ. Μέσω της μεθόδου Shariff, η Facebook Inc. θα μάθει την διεύθυνση ΙΡ σου και για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας, μόλις επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button). Αν επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button) ενόσω είσαι συνδεδεμένος στο λογαριασμό σου στο Facebook, η Facebook Inc. μπορεί να αντιστοιχίσει τη χρήση σου, στο λογαριασμό χρήστη σου στο Facebook.

Εάν συμβεί αυτό, δεν έχουμε γνώση ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε τη πιθανή συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία μπορεί να προβεί η Facebook Inc.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Facebook Inc., η οποία είναι διαθέσιμη εδώ www.facebook.com/policy.php. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Instagram

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram το οποία διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ΗΠΑ. Εφόσον επιλέξεις/κλικάρεις το σχετικό εικονίδιο η Facebook Inc. θα μάθει την διεύθυνση ΙΡ σου και για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας. Αν επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button) ενόσω είσαι συνδεδεμένος στο λογαριασμό σου στο Instagram, η Facebook Inc. μπορεί να αντιστοιχίσει τη χρήση σου, στο λογαριασμό χρήστη σου στο Instagram.

Εάν συμβεί αυτό, δεν έχουμε γνώση ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε τη πιθανή συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία μπορεί να προβεί η Facebook Inc.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Facebook Inc. για το Instagram, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ help.instagram.com/155833707900388. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Twitter

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Μέσω της μεθόδου Shariff, η Twitter Inc. θα μάθει την διεύθυνση ΙΡ σου και για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας, μόλις επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο κοινοποίησης (re-tweet button).

Εάν συμβεί αυτό, δεν έχουμε γνώση ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε τη πιθανή συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία μπορεί να προβεί η Twitter Inc.. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Twitter Inc., η οποία είναι διαθέσιμη εδώ https://twitter.com/privacy?lang=gr. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

LinkedIn

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins του μέσου κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία. Εφόσον επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο διαμοιρασμού (share button) θα σε συνδέσει ο φυλλομετρητής διαδικτύου (Internet browser) με το LinkedIn για την εκπλήρωση της λειτουργίας του Plugin. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτά, δεν θα λάβει χώρα αποθήκευση των προσωπικών σου δεδομένων από τη LinkedIn Ireland Unlimited Company ούτε θα καταγραφεί η εν λόγω σύνδεση από κάποιο Cookie.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της LinkedIn Ireland Unlimited Company, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Youtube

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Plugins της ιστοσελίδας YouTube, την οποία διαχειρίζεται η Google Inc., με έδρα στο Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Εφόσον επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο YouTube που θα βρεις στην ιστοσελίδα μας, ο φυλλομετρητής διαδικτύου (Internet browser) θα σε συνδέσει με τη σελίδα του Επιμελητηρίου στο  YouTube. Στα πλαίσια αυτά η Google Inc. ενδεχομένως να συλλέξει πληροφορίας για εσένα (όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ σου) και να μάθει για την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα μας. Αν επιλέξεις/κλικάρεις το εικονίδιο YouTube ενόσω είσαι συνδεδεμένος στο λογαριασμό σου στη Google ή στο YouTube, η Google Inc. μπορεί να αντιστοιχίσει τη χρήση σου, στο λογαριασμό χρήστη σου στο Google.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μάθεις από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google Inc., η οποία είναι διαθέσιμη εδώ policies.google.com. Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των Cookies καθώς και για την απενεργοποίησή τους σε παραπέμπουμε στην ολοκληρωμένη σχετική περιγραφή που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Βίντεο στο YouTube

Στη σελίδα μας, ενδέχεται να έχουμε ενσωματώσει μεμονωμένα YouTube βίντεο, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στους διακομιστές (server) του παρόχου YouTube και των οποίων η αναπαραγωγή καθίσταται δυνατή μέσω μιας ενσωμάτωσης στην ιστοσελίδα μας. Η ενσωμάτωση του βίντεο λαμβάνει χώρα με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα για διαχείριση των επιλογών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν αναπαράγεις αυτά τα βίντεο, αποθηκεύονται στον υπολογιστή/στη συσκευή σου YouTube-Cookies και DoubleClick-Cookies κι ενδεχομένως να διαβιβάζοναι δεδομένα στην Google Inc., με έδρα στο Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του YouTube.

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο YouTube, διαβιβάζονται με βάση τη τελευταία ενημέρωση τουλάχιστον τα εξής δεδομένα στη Google Inc., υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του YouTube, ήτοι η διεύθυνση ΙΡ και η Cookie-ID, η συγκεκριμένη διεύθυνση της σελίδας του Επιμελητηρίου που κάλεσες, δεδομένα του συστήματος, η ώρα της κλήσης της σελίδας και στοιχεία αναγνώρισης του φυλλομετρητή διαδικτύου σου (browser).

Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων λαμβάνει χώρα, ανεξαρτήτως του αν έχεις ή όχι λογαριασμό χρήστη στη Google ή αν είσαι συνδεδεμένος σε λογαριασμό (αν έχεις). Εφόσον έχεις λογαριασμό και είσαι συνδεδεμένος αυτά τα δεδομένα η Google θα τα συνδέσει ενδεχομένως, απευθείας με το λογαριασμό σου. Εάν επιθυμείς να αποφύγεις αυτή τη συσχέτιση με το προφίλ σου, θα πρέπει να αποσυνδεθείς από το λογαριασμό σου στη Google, πριν ξεκινήσεις την αναπαραγωγή του βίντεο.

Η YouTube και η Google αποθηκεύουν τα δεδομένα που συλλέγουν, σε προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιούν για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή/και για το σχεδιασμό και βελτίωση των σελίδων τους, ανάλογα με τη χρήση. Μια τέτοιου είδους αξιολόγηση λαμβάνει χώρα ιδίως (ακόμα και για μη συνδεδμένους χρήστες) για την παροχή προσωποποιημένης διαφήμισης αλλά και προκειμένου να ενημερώνει άλλους χρήστες για τις δραστηριότητες της στην ιστοσελίδα μας. Ως χρήστη, σου παρέχεται το δικαίωμα εναντίωσης κατά της δημιουργίας προφίλ χρήστη και για να το εξασκήσεις, θα πρέπει να απευθυνθείς στην Google ως διαχειρίστρια του YouTube.

Google Maps

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το λογισμικό χαρτογράφησης Google Maps της Google Inc. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα από την Google και τους αντιπροσώπους της. Όροι χρήσης του Google Maps. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από την Google, επισκεφθείτε την ακόλουθη ενημερωτική σελίδα.

Η. Ανάλυση της ιστοσελίδας μέσω PiwikPro

Χρησιμοποιούμε το Piwik PRO Analytics Suite ως λογισμικό ανάλυσης ιστότοπου/εφαρμογής και εργαλείο διαχείρισης συγκαταθέσεων. Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου με βάση τα cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του επισκέπτη, το λειτουργικό σύστημα, το αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης, τη δραστηριότητα περιήγησης και άλλες πληροφορίες. Ρίξτε μια ματιά στο πεδίο εφαρμογής των δεδομένων που συλλέγονται από το Piwik PRO.

Υπολογίζουμε μετρήσεις όπως το ποσοστό αναπήδησης, τις προβολές σελίδων, τις συνεδρίες και τα παρόμοια για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος/η εφαρμογή μας. Ενδέχεται επίσης να δημιουργήσουμε προφίλ επισκεπτών με βάση το ιστορικό περιήγησης για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών, να εμφανίσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να εκτελέσουμε διαδικτυακές εκστρατείες.

Φιλοξενούμε τη λύση μας στο Microsoft Azure στη Γερμανία και τα δεδομένα αποθηκεύονται για 25 μήνες.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων: Ανάλυση και παρακολούθηση μετατροπών βάσει συγκατάθεσης. Νομική βάση: Άρθρο 6 (1)(a)  GDPR.

Η Piwik PRO δεν διαβιβάζει τα δεδομένα που σας αφορούν σε άλλους υποεπεξεργαστές ή τρίτους και δεν τα χρησιμοποιεί για δικούς της σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Piwik PRO.

Θ) Διαβίβαση των προσωπικών σου δεδομένων εκτός Ελλάδος

Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σου δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο οποίος απαρτίζεται από τις χώρες της Ε.Ε., το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία).

V. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καθώς εδρεύουμε στην Ελλάδα, όπου έχουν εφαρμογή οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να σε ενημερώσουμε για την νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων. Στις ενότητες που προηγήθηκαν αναφέρονται οι επιμέρους νομικές βάσεις, κατά περίπτωση. Ωστόσο καλό είναι να γνωρίζεις ότι γενικά στηριζόμαστε πάντοτε σε μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Στη συγκατάθεσή σου, εφόσον στην έχουμε ζητήσει (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α του ΓΚΠΔ). Μπορείς να την ανακαλέσεις οποτεδήποτε αλλά αυτή η ανάκληση, δεν θίγει την νομιμότητα οποιασδήποτε πράξης επεξεργασίας που έγινε πριν από την ανάκλησή της.
 • Για να εκτελέσουμε σύμβαση στην οποία είσαι μέρος ή για να λάβουμε μέτρα για να συνάψουμε σύμβαση, μετά από δικό σου αίτημα (άρθρο 6 παρ.1 εδ. β του ΓΚΠΔ)
 • Για να συμμορφωθούμε με υποχρέωση που μας επιβάλλει κάποιος νόμος και προκειμένου να επιλύουμε δικαστικές διαφορές, να αντιμετωπίζουμε αξιώσεις εναντίον μας και να εξασκούμε τα δικαιώματά μας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. γ του ΓΚΠΔ)
 • Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ώστε να λειτουργούμε μια αποτελεσματική κι αποδοτική ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση έναν αποδοτικό οργανισμό και να διευκολύνουμε τις συναλλαγές μας, χωρίς ποτέ τα συμφέροντά μας αυτά, να αποβαίνουν σε βάρος του πρωτεύοντος συμφέροντος σου στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 6 παρ.1 εδ. στ του ΓΚΠΔ). Ως «έννομα συμφέροντά μας» νοούνται τα δικαιώματά μας να διεξάγουμε επιτυχή, αποτελεσματική και ασφαλή δραστηριότητα προς όφελος όλων των προσώπων που διατηρούν συμφέροντα στο Επιμελητήριο.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σου δεδομένα στηριζόμενοι σε περισσότερες νομικές βάσεις, ανάλογα με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

VI. ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Εάν δεν μας δώσεις τα προσωπικά σου δεδομένα, ενδέχεται:

(i) να μην είμαστε σε θέση να καταρτίσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση ή να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, από τη μεταξύ μας σύμβαση. Αυτή θα είναι για παράδειγμα η περίπτωση, εάν μας ζητήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, να εγγραφείς ως μέλος.
(ii) να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα που μας υποβάλλεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ή να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σου.
(iii) να μην είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε προς την ισχύουσα νομοθεσία.

VII. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις που σε αφορούν, αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Εάν αποφασίσουμε να λάβουμε τέτοια μέτρα στο μέλλον, θα φροντίσουμε να σε ενημερώσουμε πριν από την οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. 

VIII. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

1. Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό τα χρειαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα σου, διαγράφονται ή κλειδώνονται μόλις εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο συνελλέγησαν και αποθηκεύτηκαν. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση, δεν αποκλείεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μαρκότερο χρονικό διάστημα, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων θα λάβει χώρα και όταν κάποια από τις εφαρμοστέες περιόδους διατήρησης των δεδομένων παρέλθει, εκτός και αν υπάρχει υποχρέωση για την περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων στην οποία προβαίνουμε:

 • Στηρίζεται στη συγκατάθεσή σου, θα τηρούμε κι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνον για όσο καιρό, αυτή παραμένει ισχυρή, (σημείωσε ότι μπορείς να ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή).
 • Είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης ή γίνεται στα πλαίσια προετοιμασιών για τη σύναψή της, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό διαρκεί αυτή η σχέση και αφού λήξει η μεταξύ μας σχέση, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική, εφαρμοστέα νομοθεσία, εφόσον και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο.
 • Γίνεται για την επιδίωξη νόμιμων συμφερόντων μας, (όπως π.χ. για να διευκολύνουμε τη μεταξύ μας συνεργασία) θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό είναι απαραίτητο για να πετύχουμε αυτά.
 • Γίνεται επειδή το επιβάλλει διάταξη νόμου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο καιρό ορίζει αυτή η διάταξη.

2. Υποσχόμαστε να κρατάμε τα προσωπικά σου δεδομένα ασφαλή

Θα χειριζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο και θα τα κρατάμε ασφαλή. Για να το πετύχουμε αυτό εφαρμόζουμε πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και φροντίζουμε για την τήρησή τους. Λαμβάνουμε πειθαρχικά μέτρα σε βάρους του προσωπικού και των συνεργατών μας όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σου δεδομένα παραμένουν ασφαλή.

IX. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ

Είναι σημαντικό, οι πληροφορίες που τηρούμε για εσένα στα αρχεία μας, να είναι επίκαιρες και ακριβείς. Εάν κάποιο στοιχείο που σε αφορά, αλλάξει, σε παρακαλούμε να μας ενημερώσεις.

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σου δεδομένων ή επιθυμείς να εξασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στα εξής στοιχεία:

Δορυλαίου 10-12, Τ.Κ. 11521,
Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα
Τηλ.: 210 6419000,
φαξ: 210 64 45 175,
email: dataprotection(at)ahk.com.gr
www.griechenland.ahk.de/gr

Εντός ορισμένων ορίων που θέτει η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχεις τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Εφόσον στηριζόμαστε στη συγκατάθεσή σου, έχεις δικαίωμα να την ανακαλέσεις ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου, η ανάκληση δεν θα θίξει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μέχρι την ανάκλησή της.

 • Δικαίωμα πρόσβασης

Να ζητήσεις να μάθεις από εμάς τι είδους προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσένα, για ποιους σκοπούς, σε ποιους τα κοινοποιούμε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους καθώς και να λάβεις αντίγραφό τους σε κοινώς χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, κλπ.

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Να μας ζητήσεις να διορθώσουμε τυχόν προσωπικά σου δεδομένα που τηρούμε και είναι ανακριβή ή να μας ζητήσεις να τα συμπληρώσουμε εφόσον είναι ελλιπή.

 • Δικαίωμα διαγραφής

Να μας ζητήσεις να διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Να μας ζητήσεις να περιορίσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 • Δικαίωμα φορητότητας

Να ζητήσεις να λάβεις τα προσωπικά δεδομένα που σε αφορούν και μας έχεις παράσχει, σε κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή (π.χ. excel, .pdf), εφόσον η επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε στηρίζεται είτε στη συγκατάθεσή σου είτε στην εκτέλεση σύμβασης και υπό τον όρο ότι η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα κατά κάποιον συγκεκριμένο τρόπο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 • Δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα

Να μας ζητήσεις να υπόκεισαι σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα και να ζητήσεις να υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση.

X. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν έχεις κάποιο παράπονο για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

XI. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα φροντίζουμε να ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ουσιαστική αλλαγή που αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα, ενθαρρύνοντας σε, να διαβάζεις για τις αλλαγές ώστε να είσαι ενήμερος/η.

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έλαβε χώρα την 25.05.2023.