Διαιτησία και Διαμεσολάβηση

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προχώρησε στη δημιουργία του "Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης" με σκοπό την ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

Διαιτησία και Διαμεσολάβηση

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προκειμένου να διευκολύνει μέσα από την ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών την εθνική και διασυνοριακή επιχειρηματικότητα προχώρησε στη δημιουργία του "Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης".

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα επιτάχυνσης απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας ο νέος μηχανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης αποτελεί μια ευέλικτη, γρήγορη, εύκολα προσβάσιμη και εμπιστευτική διαδικασία επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τον Οργανισμό Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης στο ww.oddee.gr ή να επικοινωνήσει μαζί μας.

ww.oddee.gr