Κλαδικές μελέτες & άρθρα GTAI

Κλαδικές μελέτες & άρθρα GTAI

Το Germany Trade and Invest (GTAI) στην Αθήνα ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις της ελληνικής και της κυπριακής οικονομίας.


Διαβάστε εδώ τις κλαδικές μελέτες και τα άρθρα:

Ειδικότερα, μπορείτε να βρείτε επίκαιρα οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες, κλαδικές μελέτες κ.α για την Ελλάδα υπό τη μορφή άρθρων και δημοσιεύσεων (στα γερμανικά): 


Το Germany Trade and Invest (GTAI),  o Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

  • εκπροσωπείται σε πάνω από πενήντα χώρες,
  • υποστηρίζει και ενημερώνει γερμανικές επιχειρήσεις για εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό
  • προωθεί τη Γερμανία ως χώρα επενδύσεων
  • ενημερώνει και συμβουλεύει ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν και να εγκατασταθούν στη Γερμανία