Επιδοτούμενα Έργα – Προγράμματα

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο υποστηρίζει έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., όπως και Εθνικά Προγράμματα.

© Getty Images/AlexLMX

Επικοινωνήστε µε τους συνεργάτες του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου προκειμένου να ενημερωθείτε για τα έργα και τα προγράμματα των οποίων οι προθεσμίες παραμένουν ανοικτές.

Μέσω αυτών σας δίνεται η ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κοινοτικοί, όπως κι οι εθνικοί μηχανισμοί επιδότησης της επιχειρηματικότητας.

Με σύμμαχο το Επιμελητήριο εξασφαλίζετε:

  • Έγκυρη, έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρωση
  • Αποτελεσματικό σχεδιασμό
  • Επιτυχή υλοποίηση κάθε project

 

Στόχοι και επιδιώξεις
 

Στόχος του Επιμελητηρίου είναι η επιτυχής υλοποίηση των έργων, µε εφόδια:

  • τους καταρτισμένους συνεργάτες
  • την πολυετή εμπειρία τους
  • το διεθνές δίκτυο επαφών και συνεργασιών

Έχοντας πάντα ως γνώμονα τα οφέλη για τις ελληνικές και γερμανικές εταιρείες, το Επιμελητήριο στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία:

  • προσφέροντας πληροφορίες για όλες τις διαθέσιμες επιδοτήσεις
  • διαμορφώνοντας το πλαίσιο κάθε πρότασης στις προδιαγραφές της επιδότησης

Το Επιμελητήριο χαράζει στρατηγικές, σχεδιάζει πολυδραστικά έργα και υλοποιεί επιτυχημένα projects.