Μεταφράσεις

Χρειάζεται επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα γερμανικά; Προσφέρουμε υπηρεσίες μεταφράσεων κάθε είδους.

© Getty Images/Warchi

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις οικονομικών, νομικών και τεχνικών κειμένων και επικυρώνουμε την ορθότητα και την πληρότητά τους. Σε περίπτωση που χρειαστεί, η γνησιότητα των εντύπων μπορεί να επικυρωθεί μέσω του νομικού μας τμήματος.