Μελέτη ICAP-CRIF


Μελέτη του ICAP-CRIF με τίτλο:

«Επενδυτικές Ευκαιρίες – Ενεργειακή Μετάβαση»

 

Η Μελέτη, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καταγράφει και αξιολογεί την πράσινη μετάβαση με εστίαση στις ΑΠΕ, φυσικό αέριο, αποθήκευση ενέργειας, καθαρό υδρογόνο και την έμφαση στις προοπτικές της ελληνικής ενεργειακής αγοράς.

 

Download