ΟΛΘ Α.Ε - Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για πάνω από 2300 χρόνια, από της ιδρύσεως του το 315/6 πΧ έως σήμερα, αποτελεί τον σημαντικότερο λιμένα της Μακεδονίας και έναν από τους σημαντικότερους λιμένες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πρωτόκολλο συνεργασίας, με αντικείμενο την από κοινού αξιοποίηση τεχνογνωσίας και υποδομών, υπέγραψαν ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η τριμερής αυτή συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών στους τομείς της λιμενικής ανάπτυξης και λειτουργίας, των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη από τους Αθανάσιο Λιάγκο, εκτελεστικό πρόεδρο της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιο Καΐση, πρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και Αθανάσιο Κελέμη, γενικό διευθυντή και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Websitewww.thpa.gr