Στρατηγικές συνεργασίες

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο έχει προχωρήσει στην υπογραφή στρατηγικών συνεργασιών με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας & επιμόρφωσης στελεχών, τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία & την επιχειρηματικότητα και τη μελέτη βέλτιστων πρακτικών σε κλάδους αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας.

Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Eλληνικής Kυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και…

Το University of Athens MBA αποτελεί το μεγαλύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού…