Φόροι

Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής φόρου σε Ελλάδα και Γερμανία.

© iStock.com/AndreyPopov

Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής ΦΠΑ/VAT REFUND

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αναλαμβάνει για μέλη του και τρίτους τη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α από Ελλάδα και Γερμανία για την επιστροφή του ΦΠΑ συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών. Εκτός αυτού, η συνεργασία μας με τα άλλα διμερή γερμανικά επιμελητήρια μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουμε πληροφορίες και να επιδιώξουμε εκ μέρους σας την επιστροφή του Φ.Π.Α και από άλλες χώρες.

Φορολογικές Υπηρεσίες / Χορήγηση ΑΦΜ

Πραγματοποιείτε πράξεις στη Γερμανία για τις οποίες πρέπει να αποκτήσετε ΑΦΜ, υποβάλετε δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλετε ΦΠΑ; Χρειάζεστε υποστήριξη στη διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ ή στην υποβολή των δηλώσεων;

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αναλαμβάνει όλες τις διατυπώσεις, μεταξύ άλλων και την αλληλογραφία με τις φορολογικές αρχές. Το Επιμελητήριο σας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συμπλήρωση της αίτησης για τη χορήγηση ενός γερμανικού αριθμού φορολογικού μητρώου
  • Μετάφραση των συμπληρωματικών εγγράφων που απαιτούνται
  • Υποβολή των Δηλώσεων ΦΠΑ
  • Διασαφήνιση λογιστικών και φορολογικών ζητημάτων

Πραγματογνωμοσύνες / Γνωματεύσεις

Το Επιμελητήριο καταρτίζει κατόπιν εντολής πραγματογνωμοσύνες σε όλους τους τομείς του γερμανικού και ελληνικού φορολογικού δικαίου.

Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι και Ελεγκτές

Στο ακόλουθο Link μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο επιλεγμένων φοροτεχνικών συμβούλων και ελεγκτών: 

Portal Μελών

Για περισσότερα Μέλη, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.