Μεσολάβηση εμπορικών εταίρων

Αναλαμβάνουμε τη μεσολάβηση εμπορικών εταίρων για εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου.

© iStock.com/YurolaitsAlbert

Συγκεκριμένα παρέχουμε:

  • Αποστολή επιστολών 
  • Ορισμό συναντήσεων με τους πιθανούς εμπορικούς εταίρους (για γερμανικές επιχειρήσεις)
  • Υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδεία στις συναντήσεις αυτές

Αναζήτηση εμπορικών εταίρων

  • Αποστέλλουμε ενημερωτικές επιστολές της επιχείρησής σας σε επιλεγμένους, πιθανούς εμπορικούς εταίρους (mailing) και αναλαμβάνουμε τη συλλογή των απαντήσεων