Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, από το 1940 και είναι το μεγαλύτερο από τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις, από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.

Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπέγραψαν σήμερα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, που αποτελεί την πύλη εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στη γερμανική αλλά και διεθνή αγορά, προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας εδώ και 98 χρόνια και συγκροτείται σήμερα, από 860 μέλη.

Το Β.Ε.Α. τόσο και από το θεσμικό του ρόλο, ως Σύμβουλος της Πολιτείας, όσο και ως Μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network Hellas (ΕΕΝ), με συνεχείς δράσεις στήριξης των ΜμΕ, επιδιώκει μέσω της σημαντικής αυτής συνεργασίας, την αξιοποίηση κάθε δυνατού αναπτυξιακού εργαλείου, για τη βιωσιμότητα των Μελών του.

Το Μνημόνιο, μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων, αφορά δράσεις, όπως: 

  • Η από κοινού αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στην ΕΕ και η πρόσβαση των ΜμΕ σε αυτά,
  • Η κοινή υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
  • Η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών τεχνικής εκπαίδευσης & κατάρτισης και επιμόρφωσης,
  • Η διοργάνωση ημερίδων, η Συμβουλευτική Υποστήριξη των επιχειρήσεων,
  • Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά καλές πρακτικές σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Websitehttps://acsmi.gr 

Social Media: LinkedInFacebookYouTube