Μελέτες αγοράς

Αναλαμβάνουμε την παροχή οικονομικών, εμπορικών και στατιστικών πληροφοριών για την ελληνική ή την γερμανική οικονομία και αγορά καθώς και την εκπόνηση εμπορικών μελετών διαφόρων κλάδων και προϊόντων.

© iStock.com/NicoElNino

Μελέτες αγοράς

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, "το κλειδί σας" στη Γερμανική και Ελληνική αγορά με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσων αναλαμβάνει:

  • την παροχή οικονομικών, εμπορικών και στατιστικών πληροφοριών για την ελληνική ή την γερμανική οικονομία και αγορά.
  • την εκπόνηση εμπορικών μελετών διαφόρων κλάδων και προϊόντων. Ανάλογα με τις επιθυμίες σας, μια μελέτη αγοράς μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Επίκαιρα οικονομικά στοιχεία
  • Ανταγωνισμός, μερίδια αγοράς και προϊόντα
  • Εκτίμηση των προοπτικών στην αγορά
  • Δίκτυα διανομής
  • Δημόσιες υπηρεσίες, συνδέσμους και ρυθμιστικές Αρχές
  • Πιθανούς εμπορικούς εταίρους

Το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με την έκταση των πληροφοριών ή της μελέτης.