Είσοδος στη αγορά

Το Γερμανικό -Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι το πρώτο σημείο επαφής για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την είσοδο στην ελληνική και γερμανική αγορά.

Για το σκοπό αυτό, σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες προσαρμόζονται στις προσωπικές σας ανάγκες.

Αναλαμβάνουμε την παροχή οικονομικών, εμπορικών και στατιστικών πληροφοριών για την ελληνική ή την γερμανική οικονομία και αγορά…

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σας υποστηρίζει στην επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας για την ίδρυση της…

Contact

Δήμητρα Τσατσάνη