Νομικές Υπηρεσίες

Το νομικό τμήμα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου σας συμβουλεύει σχετικά με το γερμανικό και το ελληνικό δίκαιο και ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορικού, εργασιακού και εταιρικού δικαίου.

© iStock.com/andrei_r

Ασφαλιστικό και Εργατικό Δίκαιο

Επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσλάβουν προσωπικό, πρέπει να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νομοθεσίας της χώρας απασχόλησης, ιδίως στον τομέα της εργατικής και κοινωνικής ασφάλισης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποτραπούν πιθανοί προβληματισμοί, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προσφέρει στους πελάτες του μια πληθώρα υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, σας υποστηρίζουμε:

 • από την έναρξη έως και τη λήξη των σχέσεων απασχόλησης
 • στη σύναψη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των εργασιακών συμβάσεων
 • με γνωμοδοτήσεις σε όλους τους τομείς του ελληνικού και γερμανικού εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.

Εταιρικό Δίκαιο

Επιθυμείτε να ιδρύσετε εταιρεία ή παράρτημα;

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμβουλεύει και υποστηρίζει επιχειρήσεις πριν και κατά την εγκατάσταση και λειτουργία τους στη Γερμανία. Μεταξύ άλλων, σας ενημερώνουμε για:

 • τη διαδικασία και τις ιδιαιτερότητες ίδρυσης
 • τις νομικές μορφές των εταιρειών
 • εταιρικά καταστατικά
 • βασικές αρχές νομικού και φορολογικού περιεχομένου
 • μισθούς και έμμεσές μισθολογικές επιβαρύνσεις

Εμπορικό Δίκαιο

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρέχει

πληροφορίες σχετικά με το γερμανικό εμπορικό δίκαιο

 • Υποστήριξη στη σύναψη συμφωνιών εμπορικής αντιπροσωπείας
 • Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το ελληνικό και γερμανικό δίκαιο εμπορικών αντιπροσώπων

πληροφορίες για επιχειρήσεις

 • Απόσπασμα Εμπορικού Μητρώου (HRA)
 • Πληροφορίες για την πιστωτική φερεγγυότητα

Ερωτήματα Νομικού Περιεχομένου

Το Νομικό Τμήμα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικού περιεχομένου πάνω στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο, ιδιαίτερα στους κλάδους Εμπορικό, Εργατικό και Εταιρικό Δίκαιο.

Με σκοπό την υποστήριξη των πελατών μας σε κάθε στάδιο και τομέα της οικονομικής τους δραστηριότητας, παρέχουμε πληροφορίες και απαντάμε στις ερωτήσεις σας.

Η υποβολή των ερωτημάτων σας μπορεί να γίνει εγγράφως ή τηλεφωνικά.

Επισημαίνουμε ότι οι υπηρεσίες μας συνήθως επιβαρύνονται με κόστος.