Μελέτες Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα από Μελέτες του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

© Getty Images/Jannoon028

Τμήμα Εκπαίδευσης

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δυνατότητα υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα

Feasibility study on company-based vocational education and training in the agricultural sector in Greece

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση στο μοντέλο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Young Energy Europe


Σύνοψη (στα Γερμανικά της GIZ) του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) μέχρι το έτος 2030.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα βρείτε θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

Webseite

Σύνοψη σε pdf