Έρευνες

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διεξάγει τακτικά έρευνες για τις εταιρείες-μέλη του σχετικά με το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη της οικονομίας.