Επιτροπή με θέμα Ενέργεια

Στην Επιτροπή Ενέργειας, οι εταιρείες-μέλη συζητούν τρέχοντα προβλήματα στον ενεργειακό τομέα και ανταλλάσσουν εμπειρίες σχετικά με συγκεκριμένες λύσεις σε προβλήματα.

Η Επιτροπή Ενέργειας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ασχολείται με το πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής σε όλους τους τομείς και προσφέρει στα μέλη της μια πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις της αγοράς ενέργειας καθώς και για νέα νομοθετικά ή ρυθμιστικά έργα.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της επιτροπής είναι:

  • Υποστήριξη στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ εταιρειών και ιδρυμάτων στον ενεργειακό κλάδο
  • Προώθηση πιθανών συνεργασιών και προτεινόμενων λύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • Προσδιορισμός δυνατοτήτων και ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη του εκάστοτε ενεργειακού τομέα
  • Ανάπτυξη προτεινόμενων λύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • Αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων και νέων δυνατοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά
  • Συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικές με τη βιομηχανία

Στην επιτροπή ενέργειας συμμετέχουν εταιρείες-μέλη που σχετίζονται με τη βιομηχανία και θεσμικοί εκπρόσωποι της ενεργειακής βιομηχανίας. Θα θέλατε να επικοινωνήσετε με ένα μέλος της επιτροπής ή σας ενδιαφέρει μια συνεχόμενη συνεργασία; Επικοινωνήστε τότε με τον υπεύθυνο συνεργάτη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου της Επιτροπής Ενέργειας, Γεώργιο Θεοδωράκη.

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο

Georgios Theodorakis

Tηλ: 2310 327733
E-Mail: g.theodorakis(at)ahk.com.gr 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας

Sotiris Kapellos

HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.