Επιτροπή με θέμα Τουρισμός & Πολιτισμός

Στην Ελλάδα που λάμπει, ξεχωρίζει και διακρίνεται με τον Πολιτισμό της και με τον Τουρισμό της παγκοσμίως, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο δημιούργησε την Επιτροπή Τουρισμός & Πολιτισμός.

Ο τουρισμός και ο πολιτισμός, δύο σημαντικοί τομείς που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, αποτελούν το αντικείμενο της Επιτροπής Τουρισμού και Πολιτισμού του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που λειτουργεί από το 2021.

Στόχος της Επιτροπής είναι να διαμορφώνει θέσεις και προτάσεις και να οργανώνει στοχευμένες δράσεις που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και Φορέων του κλάδου από την Ελλάδα και την Γερμανία.

Με την γνώση και πολύχρονη εμπειρία στελεχών του κλάδου από τον χώρο των μελών η Επιτροπή φιλοδοξεί να εισφέρει τόσο στην ενίσχυση των διμερών τουριστικών σχέσεων όσο και στο όραμα και στη στρατηγική για ευρύτερη αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος.