Μελέτη του ΙΟΒΕ

Μελέτη ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)

Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία

 

Η Μελέτη, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καταγράφει και αξιολογεί τη δράση των γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και τον βαθμό συνεισφοράς τους στο ελληνικό ΑΕΠ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την έκδοση της παρουσίασης της ανάλυσης του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών ) με θέμα:

«Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία»

Download