Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση - Αστικά απόβλητα και βιοαπόβλητα

Τεχνολογίες περιβάλλοντος Made in Germany | Ελληνογερμανική Ημερίδα και Β2Β meetings

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, βλέποντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον κλάδο της Διαχείρισης Απορριμμάτων και της Ανακύκλωσης, διοργάνωσε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος της Γερμανίας (BMWK) μια πολυήμερη επιχειρηματική αποστολή (22-25.05.2023) στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τη «Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση με έμφαση στα αστικά απόβλητα και βιοαπόβλητα». Στη διάρκεια της αποστολής γερμανικές επιχειρήσεις και καταξιωμένοι ειδικοί συναντήθηκαν με Έλληνες εκπροσώπους από την οικονομία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον χώρο των επιστημών.

Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου ημερίδα, ενώ τις επόμενες μέρες, έλαβαν χώρα ατομικές συναντήσεις B2B Meetings.