Online
WEBINARE
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδικτυακό σεμινάριο – Εξοικονόμηση ενέργειας στην επιχείρηση
Online Event
Online
Event Language
Ελληνικά
Event Start
23/05/2023 · 14:00
Event End
23/05/2023 · 17:00
EEST
Υποστηρικτές

Στο πλαίσιο του έργου Young Energy Europe 2.0

Ένα 4ήμερο σεμινάριο με θεματολογία: εισαγωγή στην προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πόρων, εξοικονόμηση ενέργειας στην επιχείρηση.

 

Το σεμινάριο είναι μια προσφορά του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου από την επιτυχημένη σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο του έργου Young Energy Europe 2.0.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Young Energy Europe 2.0 προσφέρει μια μετεκπαίδευση σε νέες και νέους εργαζόμενους/ες από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σερβία και Σλοβακία) στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Οι μελλοντικοί Energy Scouts αποκτούν τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Το έργο Young Energy Europe 2.0 εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (EUKI), χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος (BMWK) και συντονίζεται από την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK).

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο για την εξοικονόμηση ενέργειας στην επιχείρηση απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες εργαζόμενους/ από διάφορους κλάδους, επαγγέλματα και επίπεδο εκπαίδευσης, συνεπώς δεν απαιτείται να έχουν οι συμμετέχοντες/ουσες κάποιες ειδικές γνώσεις σε θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το κέντρο βάρους του σεμιναρίου είναι να αποτυπώσει τη σημασία που έχει η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, τονίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και τον ρόλο του κάθε εργαζόμενου σε αυτό.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τον/την κάθε συμμετέχοντα/ουσα για τη σημασία της ατομικής του συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος και να του/της δώσει κίνητρο να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες στην επιχείρηση που εργάζεται.

 • Το περιεχόμενο του σεμιναρίου επιχειρεί να προσεγγίσει τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους:
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών Κλιματική Αλλαγή, Προστασία του Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Σημασία της εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας για την οικονομία και την επιχείρηση τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο
 • Ευαισθητοποίηση για τη σημασία της προσωπικής συνδρομής, ειδικά στον χώρο εργασίας

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αναφέρεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Προστασία του Περιβάλλοντος

Εισαγωγή στις έννοιες Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Προστασία του Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Εξοικονόμηση Πόρων

Έννοιες και Στατιστικά Στοιχεία Φυσικών Πόρων, σημασία των πόρων για την οικονομία, εξοικονόμηση πόρων για την επιχείρηση

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενέργεια και κλιματική αλλαγή, συστήματα Α.Π.Ε., εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική χρήση, μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής εξοικονόμησης και αξιολόγηση βιωσιμότητας επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας

 • Τα 5 στάδια του διαδικτυακού σεμιναρίου

  1) Δηλώσεις συμμετοχής – εγγραφές

05 Απριλίου έως 05 Μαϊου οι επιχειρήσεις δηλώνουν τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

2)  Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο

Εισηγητές:

 • Νικίας Φονταράς | MSc Πολιτικός-Ενεργειακός Μηχανικός, Υπεύθυνος Κατανομής-Τιμολόγησης και Ελέγχου δεδομένων στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ / Θεματική ενότητα «Προστασία Περιβάλλοντος»
 • Δρ. Ρόζυ Χριστοδουλάκη | Ερευνητικός Συνεργάτης, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Τμήμα Θερμικών Ηλιακών / Θεματική ενότητα «Εξοικονόμηση πόρων»
 • Δημήτρης Μαναγούδης | Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc in Energy and Environmental Investments, CEO ICON GROUP, Αντιπρόεδρος Sustainable Building Council Greece / Θεματική ενότητα «Εξοικονόμηση ενέργειας»

3) Εκπόνηση εργασίας/ Project

Οι συμμετέχοντες έχουν 4 εβδομάδες, ώστε να αναπτύξουν τη δική τους πρόταση/ιδέα για το πώς μπορούν να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων στην επιχείρηση όπου εργάζονται. Με την υποστήριξη των εισηγητών ετοιμάζουν τις εργασίες τους.

4) Εκδήλωση παρυσίασης εργασιών/Projects

Οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν μπροστά σε μια επιτροπή αλλά και στους Γενικούς Διευθυντές ή Υπεύθυνους Τμημάτων από τις επιχειρήσεις που εργάζονται τις εργασίες τους. Οι καλύτερες ιδέες βραβεύονται και στο τέλος λαμβάνουν όλοι το πιστοποιητικό του Energy Scout.

5)  Οι συμμετέχοντες ανήκουν επίσημα στο Ευρωπαϊκό δίκτυο των Energy Scouts

Οι νέοι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο των Energy Scouts. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις δικτύωσης και οι εργασίες τους θα δημοσιευτούν σε ένα ευρύ κοινό εντός και εκτός Ελλάδας. Η επιχείρηση, που θα έχει εκπαιδεύσει τον/την ή τους Energy Scouts, θα προβληθεί στην ιστοσελίδα, τα Social Media και σε άλλες επικοινωνιακές δράσεις του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Κατερίνα Παναγιώτου

Κατερίνα Παναγιώτου