Εύρεση Πελατών στο εξωτερικό & τρόποι εισόδου σε ξένες αγορές

Εύρεση Πελατών στο εξωτερικό & τρόποι εισόδου σε ξένες αγορές (22 & 24 Μαρτίου 2022) - Δήλωση συμμετοχής

Online-Δήλωση Ενδιαφέροντος AHK Akademie

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με λατινικούς χαρακτήρες:

Μέλος*

Διάφορα

Ενημερωτικό υλικό

Σημείωση

Ενημερώθηκα για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη, ότι η εκδήλωση μαγνητοσκοπείται.