Επιχείρηση του μήνα Φεβρουάριος 2023

Η δικηγορική εταιρεία «Μιχελής - Στρογγυλάκη – Ραϊνχαρτ» (MStR LAW), αποτελεί τη συνέχεια μίας νομικής οικογενειακής παράδοσης στην Ελλάδα με πάνω από 60 χρόνια δικηγορίας.

Επίσης αποτελεί μία από τις πρώτες συμπράξεις στην Αθήνα, Ελλήνων και Γερμανών δικηγόρων, που μετρά δύο δεκαετίες επιτυχημένης επαγγελματικής δραστηριότητας και γνώσης για την οικοδόμηση επιτυχημένων σχέσεων και έργων.

Η MStR LAW έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα δεκάδες επενδυτικά σχέδια γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, από το ξεκίνημά τους αλλά και σε όλη τη φάση της εξέλιξής τους μέχρι την τελική υλοποίησή τους.

Με επιμονή και συνέπεια στην ακρίβεια του νομικού ελέγχου (due diligence) της εξαγοράς και της πληρότητας των συμβάσεων ίδρυσης και ανάπτυξης έργων και με προσήλωση στον σωστό νομικό και φορολογικό σχεδιασμό κάθε επιχειρηματικής κίνησης από την έναρξή της και την εξέλιξή της στο μέλλον, φροντίζουμε για την καλύτερη υποστήριξη των εντολέων μας.

Εργαζόμαστε σε γερμανικές εταιρείες στην Ελλάδα ως μόνιμοι νομικοί τους σύμβουλοι στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους.

Έχουμε διαρκή παρουσία στα ελληνικά δικαστήρια όλων των βαθμών και εκπροσωπούμε πολλές γερμανικές εταιρείες αλλά και Γερμανούς πολίτες, είτε αυτοί διεκδικούν τα δικαιώματά τους, είτε πρέπει να αποκρούσουν αξιώσεις εναντίον τους και να αμυνθούν. 

NASSOS MICHELIS

Rechtsanwalt LL.M. München

ADA STRONGYLAKI

Rechtsanwältin

DIRK REINHARDT

Rechtsanwalt St. Ex. Heidelberg

Η εταιρεία μας αναπτύσσεται σε δύο γραφεία στο κέντρο της Αθήνας και οι δικηγόροι μας καλύπτουν, με αμεσότητα, την ανάγκη για νομικές συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και διαπραγματεύσεις, αλλά και με δυναμισμό την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και των ελληνικών αρχών.

Οι συνεργάτες μας μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας, στα γερμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. 

Καλύπτουμε όλους τους τομείς δικαίου στην Ελλάδα, με εξειδικευμένους συνεργάτες σε θέματα συμβάσεων, εταιρειών, νομικών ελέγχων, εξαγορών, μεταβιβάσεων, χρηματοδότησης, απαιτήσεων, εμπορίου, ασφαλειών, αντιπροσωπείας, αγοράς και μίσθωσης ακινήτων, κληρονομιών και φορολογίας.

Υπηρεσίες

Εργαζόμαστε με ιδιαίτερη ένταση στην επενδυτική έκρηξη που ακολούθησε την λήξη της ελληνικής οικονομικής κρίσης, στους τομείς του δικαίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τεχνολογιών περιβάλλοντος, των δημοσίων διαγωνισμών, των συμβάσεων, των νομικών ελέγχων, των εξαγορών και των εταιρικών μετασχηματισμών, των ακινήτων, του εμπορίου, της παραγωγής, της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της ναυτιλίας, του τουρισμού και των μεταφορών.

Επίσης καλύπτουμε τις αναγκαίες νομικές ενέργειες για τα καθεστώτα non-dom Γερμανών που θέλουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και αλλαγής φορολογικής έδρας στην Ελλάδα εταιρειών και ιδιωτών με κίνητρα σε περιπτώσεις επενδύσεων και αγορών αστικών ακινήτων και ακινήτων διακοπών.

Συμμετέχουμε ενεργά σε όλους τους θεσμικούς φορείς προώθησης των ελληνογερμανικών συνεργασιών στην Ελλάδα και υποστηρίζουμε τις περισσότερες από τις δράσεις του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, έχοντας βραβευθεί για τις καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες μας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.mstr-law.gr

Επικοινωνία: info(at)mstr-law.gr

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Νάσος Μιχελής και Dirk Reinhardt