Επιχείρηση του μήνα Οκτώβριος 2022

Ο Όμιλος Atradius διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Διαχείρισης Απαιτήσεων με παρουσία, μέσω των 160 γραφείων του, σε περισσότερες από 50 χώρες.

 

Η εκτίμηση οικονομικής ευρωστίας της Atradius έχει επιβεβαιωθεί από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AM Βest ως A ( άριστα) με σταθερή προοπτική, και από την Moody’s ως Α2   με σταθερή προοπτική.

Οι αξιολογήσεις αμφοτέρων των οίκων επιβεβαιώνουν την ισχυρή λειτουργική απόδοση και την ηγετική θέση του Ομίλου Atradius.

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων της Atradius σας βοηθά να προστατέψετε την επιχείρησή σας από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές, όπως η αφερεγγυότητα των πελατών σας.

Πολυεθνική Ασφάλιση Πιστώσεων

Σχεδιασμένο για πολυεθνικούς πελάτες, το Global συμβόλαιο της Atradius αντιμετωπίζει την επιχείρησή σας ως ενιαίο σύνολο, ενώ παρέχει υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

Είσπραξη Απαιτήσεων

Οπουδήποτε στον κόσμο βρίσκεστε εσείς ή ο οφειλέτης σας, μπορούμε να υποστηρίξουμε την είσπραξη των εκκρεμών τιμολογίων σε οποιαδήποτε χώρα, ζώνη ώρας, νόμισμα και γλώσσα.

Το Ελληνικό υποκατάστημα ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1998 και παρέχει υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Είσπραξης απαιτήσεων με σκοπό την προστασία των επιχειρήσεων έναντι των κινδύνων που συνδέονται με την επί πιστώσει πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Στα χρόνια  της παρουσίας της στην Ελλάδα, η Atradius έχει διαγράψει μια σταθερή και ανοδική πορεία επιτυγχάνοντας να περιλαμβάνεται στις σταθερές επιλογές των Ελλήνων Επιχειρηματιών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Atradius Atrium

Το Atrium είναι μια ασφαλής, web-based υπηρεσία διαχείρισης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Μια πλατφόρμα, η οποία σας βοηθάει να ελέγχετε τις διαδικασίες που αφορούν στην Ασφάλιση Πιστώσεων

Ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας, σε συνδυασμό με την ευελιξία που χαρακτηρίζει την αναπτυξιακή μας πολιτική, εξασφάλισε, εκτός από την αύξηση των  εργασιών, κυρίως την εξαιρετική διατηρησιμότητα του πελατολογίου μας.

H Atradius Ελλάδος έχει κερδίσει την εκτίμηση της επιχειρηματικής κοινότητας, και τα τελευταία συναπτά έτη είναι Market Leader στην Ελληνική Αγορά Ασφάλισης Πιστώσεων.

Βασικός στόχος και σταθερή μας προσήλωση αποτελεί η  παροχή, προς τους Ασφαλισμένους και Συνεργάτες μας, ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, καθώς και πρωτοποριακών ασφαλιστικών προϊόντων, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο προστασίας έναντι του αυξημένου κίνδυνου της αφερεγγυότητας που ενέχει το σύγχρονο εμπόριο και ταυτόχρονα  να προστατεύσουμε τη ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη των εργασιών τους.