Επιχείρηση του μήνα Δεκέμβριος 2022

GEOSYSTEMS HELLAS S.A.

Η Γεωπληροφορική από την Ελλάδα

Η GEOSYSTEMS HELLAS (GSH) είναι μια ελληνική εταιρεία εταιρία τεχνολογίας, που ιδρύθηκε το 2009 από την Μπέττυ Χαραλαμποπούλου σε συνεργασία με την GEOSYSTEMS GmbH και τη METRICA AE, η οποία και αποχώρησε από τη σύνθεση αργότερα.

H GSH από τον Φεβρουάριο 2022 έχει έναν νέο μέτοχο, την OHB SE η οποία και εξαγόρασε πλήρως την GEOSYSTEMS GmbH, αλλά παραμένει ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση λόγω του μικρού μετοχικού ποσοστού που κατείχε η GEOSYSTEMS GmbH.

H GSH προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες παρατήρησης γης / downstream space applications υψηλής ποιότητας, καθιερώνοντας τη θέση της στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών καινοτομιών με συμμετοχή σε πολλά εμπορικά έργα αλλά και σε περισσότερα από 15 ερευνητικά Horizon και τρέχοντα συμβόλαια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Βασική εξειδίκευση της GSH εστιάζει στην παρατήρηση του δομημένου περιβάλλοντος και στις μεταβολές του, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών Smart City και οδοποιίας (οδικοί άξονες, γέφυρες, σήραγγες, αεροδρόμια, λιμάνια, φράγματα), στην ασφάλεια και στη ναυτιλία, με πελάτες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ένας άλλος τομέας που εταιρία έχει επενδύσει είναι η πολιτιστική κληρονομιά/μνημεία και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, έχοντας πελάτες την Γερμανική και Αυστριακή Αρχαιολογική Σχολή, αλλά και την ΕΕ μέσω προγραμμάτων Η2020 & Horizon Europe, που συνεισφέρουν στην αριστεία και στην εξέλιξη της εταιρίας στον συγκεκριμένο τομέα.

H δυναμική της εταιρίας βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό και στα έργα που συνδυάζουν την τεχνολογία με την ανάγκη του χρήστη διευκολύνοντας την καθημερινότητα του.  Με μια σαφείς προτεραιότητες και  στρατηγική εστίαση στο αποτέλεσμα, η εταιρεία κατάφερε να αναπτύξει το πεδίο των δραστηριοτήτων της και να εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οργανώνοντας τους πόρους της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των πελατών της.

H GSH διαθέτει γραφεία στην Αθήνα στο Μέτς και στο Ηράκλειο Κρήτης, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα ως downstream technologies system integrator (imagery, IoT, τηλεπικοινωνία, ανάπτυξη εφαρμογών) συνδυάζει τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις για να προσφέρει στους πελάτες του καινοτόμες προσαρμοσμένες λύσεις συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών WebGIS για Decision Support Systems, παρέχοντας υψηλής ποιότητας έργα ανάλογα με την ανάγκη του τελικού χρήστη με στόχο της αυτοματοποίησης των εργαλείων που προσφέρονται, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλότερη δυνατή απόδοση της επένδυσής τους πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

H GSH επενδύει στην πιστοποίηση και στην ποιότητα, κατέχει ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22301:2019 & ISO 14001:2015 και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών της διαθέτει πιστοποιητικό διαβάθμισης επιπέδου Εθνικού απορρήτου-NATO SECRET-EU SECRET σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (E.K.B.A.), από αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΕΘΑ.

H GSH είναι μέλος από το 2013 στην ΕΒΙΔΙΤΕ (Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών)  και στο si-cluster, και έχει εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, αλλά και τη θέση του τεχνικού συντονιστή του SPACE 4.0. Επίσης συμμετέχει από το 2017 στο EARSC (European Association of Remote Sensing Companies), και έχει εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ ως Director και η μοναδικό εντεταλμένο από το EARSC στο GEO για το Ministerial 2023 & 2025. Η H GSH είναι μέλος από το 2010 στο HellasGI και έχει εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης τα περισσότερα μέλη της εταιρίας είναι μέλη του ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 • H GSH είναι «εξωστρεφής», συμμετέχει σε συνέδρια και σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πιο πρόσφατη συμμετοχή με περίπτερο στην έκθεση Bremen Space Tech Expo 2022), συμμετέχει σε διοργανώσεις του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, όπως στην οργάνωση «Έξυπνες πόλεις, ψηφιοποίηση και διαχείριση δεδομένων - 10.05.2022» και στο Innovations forum 2022.
 • H GSH επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση των στελεχών με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της σε μια τεχνολογία αιχμής.
 • H GSH πιστεύει στην εξέλιξη, πιστεύει και επενδύει στην τεχνολογία και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες state of the art που ικανοποιούν τις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας.
 • Η H GSH πιστεύει στην «ικανοποίηση του πελάτη» που τον θεωρεί μοχλό ανάπτυξης για νέα έργα, αλλά και το καλύτερο «μάρκετινγκ» ! η εμπιστοσύνη της αγοράς μας κάνει να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι! 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η Geosystems Hellas δραστηριοποιείται παρουσιάζει μεγάλη επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία σε εμπορικά έργα στους τομείς:

 • Τηλεπισκόπησης και διαχείρισης δορυφορικών δεδομένων
 • Φωτογραμμετρίας και αποτυπώσεων LiDAR
 • GIS αναλύσεων και Web-GIS

Ολοκληρωμένα Έργα της GSH

 1. 2017-2018 : LiDAR & RGB 10 cm mapping for road construction in the Republic of Moldova via Obermeyer 
 2. Ε65
  Η Geosystems Hellas ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διενέργεια αποτύπωσης τοπογραφικού υποβάθρου με χρήση συστήματος LiDAR παράλληλα με αεροφωτογράφιση, για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών αντιπλημμυρικής θωράκισης περιοχών του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) τις οποίες έχει αναλάβει η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65». 
 3. Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
  Η Geosystems Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία και παρέδωσε στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (Austrian Archaeological Institute) τον Φεβρουάριο του 2021 τα προϊόντα τρισδιάστατης αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής του αρχαιολογικού χώρου της Αιγείρας. Πιο συγκεκριμένα ανέλαβε τη διενέργεια 3D αποτύπωσης με σύστημα LiDAR και αεροφωτογράφιση και παρήγαγε ως τελικά προϊόντα ορθοφωτογραφίες και ορθομωσαϊκό πολύ υψηλής ανάλυσης της περιοχής, καθώς και ταξινομημένο και έγχρωμο νέφος σημείων. Σημειώνεται ότι η χωρική ανάλυση για τις εικόνες είναι 5cm ενώ η πυκνότητα των σημείων στο νέφος είναι 15 σημεία/m2
 4. ΓΥΣ DSW700
  Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 η Geosystems Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συντήρηση του φωτογραμμετρικού σαρωτή Leica DSW700 στις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). 
 5. Ευρωπαϊκά Συστήματα Αισθητήρων Α.Ε.
  Η Geosystems Hellas ολοκλήρωσε με επιτυχία  την προμήθεια λογισμικού στο πλαίσιο ανάπτυξης συστήματος παρατηρητηρίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης με τηλεπισκοπικά δεδομένα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για την λειτουργία Κεντρικού Εξυπηρετητή, πέντε σταθμών εργασίας Windows και ενός σταθμού εργασίας Tiler. 
 6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1&2
  ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
  Η Geosystems Hellas ολοκλήρωσε, το Νοέμβριο 2021, με επιτυχία τις υπηρεσίες «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων» και «Χαρτογράφηση της Διαχρονικής Εξέλιξης του Δέλτα του Ποταμού Έβρου με την Αξιοποίηση Δορυφορικών Εικόνων» για το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα ‘Έβρου και Σαμοθράκης. Ειδικότερα στο πρώτο τμήμα της σύμβασης έγινε εγκατάσταση και παραμετροποίηση των λογισμικών επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων και χαρτοσύνθεσης σε σταθερούς υπολογιστές και ταμπλέτες (tablets). Παράλληλα έγινε εκπαίδευση των εργαζομένων του Φορέα στα παραπάνω λογισμικά και παραδόθηκε εγχειρίδιο χρήσης. Στο δεύτερο τμήμα της σύμβασης δημιουργήθηκαν χάρτες μεταβολών για το χρονικό πλαίσιο 2000 έως 2020, με τη χρήση ελεύθερων και εμπορικών δορυφορικών δεδομένων. Τέλος έγινε εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα στον εντοπισμό διαχρονικών αλλαγών με χρήση αυτών των χαρτών. 
 7. ΟΠΕΚΕΠΕ
  Η Geosystems Hellas, το Νοέμβριο του 2021 ανέλαβε την αναβάθμιση των υπαρχόντων λογισμικών Hexagon Geospatial του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και την προμήθεια νέων λογισμικών.

Ερευνητικά Έργα

Η GSH διαθέτει μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στο χώρο των ερευνητικών έργων από 2012 (ESA, Horizon , Interreg, Eurostars, National) συμμετέχοντας σε πάνω από 20 έργα προσφέροντας υπηρεσίες Γεωπληροφορικής όπως η ανάλυση GIS, τηλεπισκόπηση, φωτογραμμετρία και ανάπτυξη Web GIS.

Λογισμικά Hexagon Geospatial

Η Geosystems Hellas είναι ο εξουσιοδοτημένος διανομέας των λογισμικών λύσεων Hexagon Geospatial και Hexagon Airborne Solutions σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 

 • Τηλεπισκόπηση
 • Φωτογραμμετρία
 • GIS
 • WEB GIS
 • Smart M.Apps

Τηλεπισκόπηση

Χρησιμοποιήστε την πιο διαδεδομένη λογισμική λύση τηλεπισκοπικής ανάλυσης που συνδυάζει επεξεργασία εικόνων, ψηφιακών δεδομένων εδάφους, δεδομένων RADAR και νεφών σημείων για την εξαγωγή αναλυτικών πληροφοριών που δεν μπορούν να συλλεχθούν μέσω απλής παρατήρησης γης. Τα λογισμικά μας σας επιτρέπουν:

 • Την δημιουργία προϊόντων μέσω εύχρηστων γραφικών εργαλείων και ροών εργασίας.
 • Την δημιουργία πλήρως αυτόματων, εκτεταμένων και ευφυών ροών εργασίας, κατά τις εκάστοτε απαιτήσεις, μέσω του state-of-the-art περιβάλλοντος χωρικής μοντελοποίησης.
 • Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα του υπολογιστικού σας συστήματος με τον διαμοιρασμό του υπολογιστικού φόρτου σε δίκτυο υπολογιστών για την μείωση του χρόνου εκτέλεσης και του κόστους εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Φωτογραμμετρία

Μετατρέψτε μεγάλους όγκους φωτογραφικών δεδομένων εικόνας σε εξειδικευμένα σύνολα δεδομένων για την ψηφιακή αποτύπωση του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της εξαγωγής και ανάλυσης τρισδιάστατης πληροφορίας για την επιφάνεια της γης. Τα φωτογραμμετρικά μας προϊόντα σας επιτρέπουν:

 • Την συλλογή και ενημέρωση γεωχωρικών χαρακτηριστικών μέσω φωτογραμμετρικών τεχνικών
 • Την εφαρμογή αδιάλειπτων, καθοδηγούμενων ροών εργασίας για αεροτριγωνισμό, δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών μοντέλων εδάφους, δημιουργία ορθοφωτομωσαϊκών και την εξαγωγή τρισδιάστατης πληροφορίας
 • Αξιοποιήστε την μέγιστη φωτογραμμετρικές δυνατότητες του λογισμικού με εξειδικευμένες επεκτάσεις για στερεοσκοπική παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο για την ακριβή συλλογή τρισδιάστατων χαρακτηριστικών αλλά και την διαλειτουργικότητα με άλλες λογισμικές λύσεις γεωχωρικών δεδομένων (Esri, Microstation)

Περισσότερες πληροφορίες

GIS

Το ολοκληρωμένο πακέτο GIS  λογισμικών λύσεων προσφέρει ευέλικτες λύσεις για την δημιουργία, ενημέρωση, διαχείριση και ανάλυση των γεωχωρικών δεδομένων σας. Τα διαθέσιμα εξειδικευμένα εργαλεία καθιστούν τις λύσεις αυτές ιδανικές για την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας από διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα. Τα GIS λογισμικά μας σας επιτρέπουν:

 • Την δημιουργία και ενημέρωση διανυσματικών επιπέδων πληροφορίας, με δυνατότητες δυναμικής χωρικής ανάλυσης και την αυτοματοποίηση της δημιουργίας και της επεξεργασίας χαρτογραφικών προϊόντων
 • Την διαλειτουργική υποστήριξη όλων των sate-of-the-art τεχνολογιών βάσεων δεδομένων χωρίς την χρήση ενδιάμεσων λογισμικών

Περισσότερες πληροφορίες

WEB GIS

Διαχειριστείτε και διαμοιράστε τα γεωχωρικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Δημιουργείστε προτυποποιημένες διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν στο κοινό να έχει ελεγχόμενη πρόσβαση στο αποθετήριο γεωχωρικών σας δεδομένων, μέσω εύχρηστων εφαρμογών σε προγράμματα περιήγησης και μέσω διαδραστικών χαρτών.

 • Χρησιμοποιήστε έτοιμες λύσεις WebGIS για την αναζήτηση, ανάλυση και οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων και την διασύνδεση με διαδικτυακές υπηρεσίες
 • Δημιουργήστε εξειδικευμένους διαδραστικούς χάρτες που συνδυάζουν προτυποποιημένες διαδικτυακές υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων.
 • Εγκαθιδρύστε διαλειτουργικές και κλιμακούμενες διαδικτυακές υποδομές για την ασφαλή διαχείριση και διαμοιρασμού γεωχωρικών δεδομένων με διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας  και πρόσβασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Smart M.Apps

Αναπτύξτε εξατομικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές (Smart M.Apps) που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εταιρείας σας, μέσω μίας εύχρηστης cloud-based γραφικής διεπαφής που επιτρέπει την κατασκευή κάθετων λύσεων. Δημιουργήστε έξυπνες μεθόδους παρακολούθησης, οπτικοποίησης και ανάλυσης real-time δεδομένων σε μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα. Η πλατφόρμα ανάπτυξης Smart M.Apps σας επιτρέπει:

 • Την καταγραφή και έλεγχο δεδομένων υποδομών, οδικών δικτύων, κίνησης οχημάτων, μετεωρολογικών δεδομένων και IoT μετρήσεων από πολλαπλούς σένσορες
 • Την χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την οπτικοποίηση δεδομένων σε δύο και σε τρείς διαστάσεις, και την δημιουργία διαδραστικών εργαλείων χωρο-χρονικής ανάλυσης.
 • Την εκμετάλλευση των προτερημάτων της on-cloud τεχνολογίας που δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα διαδικτυακά από απομακρυσμένες τοποθεσίες και κινητές συσκευές αλλά και την εγκαθίδρυση ροών εργασίας για την χρήση της πλατφόρμας και την συλλογή πληροφοριών από το εργαζόμενους στο πεδίο.

Περισσότερες πληροφορίες

Δορυφορικά Δεδομένα

Η Geosystems Hellas είναι διανομέας δορυφορικών εικόνων.

Η Geosystems Hellas είναι πάροχος δορυφορικών εικόνων υψηλής και πολύ υψηλής ανάλυσης. Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και τις προδιαγραφές προτείνουμε την βέλτιστη λύση για κάθε εφαρμογή. Προφέρουμε επίσης και την παροχή δεδομένων για παρακολούθηση ενός φαινομένου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικές εφαρμογές: τακτοποίηση αυθαιρέτου, παρακολούθηση βλάστησης, παρακολούθηση ακτογραμμής κ.α.