Οι συνεργάτες του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Dr. Sara Borella

DIHK - Association of German Chambers of Commerce and Industry