Οι συνεργάτες του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Denise Sakkoleva

Γραφείο της ΕΓΣ Θεσσαλονίκη