22.03.2018 Ημερίδα Λατινικής Αμερικής στη Θεσσαλονίκη