Ελληνογερμανική Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη - Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εκμετάλλευση Οργανικών Απορριμμάτων στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων

22.10.2019 Electra Palace, Θεσσαλονίκη |