Το Προφίλ μας

Η ίδρυση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου το 1924 πραγματοποιήθηκε με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών. Το Επιμελητήριο, το οποίο επεξεργάζεται ετησίως περίπου 15.000 εμπορικές ζητήσεις είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εκθεσιακών οργανισμών στη Γερμανία και παρέχει νομικές και εμπορικές/οικονομικές συμβουλές. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από είκοσι μέλη και εκλέγεται από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου είναι επίσης μέλος του Δ.Σ.. Το Επιμελητήριο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη απασχολεί είκοσι συνεργάτες.

 

 

 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνα

Τηλ. 0030 210 64 19 000
Fax. 0030 210 64 45 175
ahkathen

Παράρτημα Βορείου Ελλάδος / Θεσσαλονίκη

Τηλ. 0030 2310 327733-35
Fax. 0030 2310 327737
ahkthess