Φεβ 19

Industry 4.0

EU Industry Days 2019

Στο πλαίσιο των EU Industry Days 2019, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον ΣΕΒΕ, την Hellenic Maintenance Society, το Αλεξάνδρειo Τεχνολογικό Εκπαιδευτήριο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και τον ΣΕΠΒΕ ένα συνέδριο με θέμα την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τις σύγχρονες προκλήσεις στη βιομηχανία.  

Στο πλαίσιο των EU Industry Days 2019, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον ΣΕΒΕ, την Hellenic Maintenance Society, το Αλεξάνδρειo Τεχνολογικό Εκπαιδευτήριο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και τον ΣΕΠΒΕ ένα συνέδριο με θέμα την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τις σύγχρονες προκλήσεις στη βιομηχανία. Με ποιους τρόπους πολίτες και εταιρίες επωφελούνται από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση; Ποιοι είναι οι περιορισμοί και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν; Το συνέδριο “Industry 4.0” επικεντρώνεται σε ουσιώδεις βιομηχανικές προκλήσεις όπως είναι η ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις και η παγκοσμιοποίηση. Επιδεικνύει τον τρόπο, με τον οποίο οι πολίτες επωφελούνται από τη Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία συνδυάζει επιστήμες, όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών. Η τεχνική ωριμότητα, η βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών καθώς και το κόστος της ανάπτυξής τους είναι κάποιοι από τους παράγοντες που θα παρουσιαστούν.

Δεν υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή στην εκδήλωση. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Απαραίτητη η ηλεκτρινική δήλωση εγγραφής.  

Downloads

[Translate to Greek:] Programm

Back to list