Ιαν 25

Πρωτοχρονιάτικο Δείπνο / Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Αθήνα

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, το παραδοσιακό Πρωτοχρονιάτικο δείπνο για τα μέλη, τους συνεργάτες και φίλους του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου παρουσία προσωπικοτήτων του πολιτικού, διπλωματικού, τραπεζικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με τον Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και Εντεταλμένο της Καγκελαρίου Angela Merkel για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV), κ. Norbert Barthle και τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Θα ακολουθήσει κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Registration – Welcome Drink: ώρα 18:00 – 19:00

Πρωτοχρονιάτικο Δείπνο, αιθ. Ballroom - Δήλωση Συμμετοχής

Πριν από το δείπνο θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση (απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 6 Νοεμβρίου 2018). Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η "Τροποποίηση του Καταστατικού του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου".

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού μας, ιδίως στην προσαρμογή καταστατικών διατάξεων στις νέες δράσεις και υπηρεσίες του Επιμελητηρίου τόσο προς τα μέλη μας όσο και στο ευρύτερο κοινό, με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Επιμελητηρίου για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις 17:30-18:30 στην αίθουσα Ypsilon.

Στη Γεvική Συvέλευση δύvαvται vα συμμετάσχoυv μόvo τα μέλη, που έχoυv εκπληρώσει τις oικovoμικές τoυς υπoχρεώσεις πρoς τo Επιμελητήριό μας και για τo έτoς 2018. Η πληρωμή της συvδρoμής μπoρεί vα γίvει το αργότερο μέχρι την έναρξη της Γεvικής Συvέλευσης.

Θα βρισκόμαστε στη διάθεσή σας στην αίθουσα OMIKRON ΙΙ και ώρα 16:30 – 17:00 για μία σύντομη παρουσίαση των τροποποιήσεων.

Downloads

Πρόσκληση Πρωτοχρονιάτικου Δείπνου 2019

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Καταστατικό

Στοιχεία Τιμολογίου-Πρωτοχρονιάτικο Δείπνο 2019

Πληρεξούσιο

Back to list